Sahra Krcic studerer prosjektledelse

Masteroppgave i Executive Master of Management

Drammen - Deltid

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som bygger på og videreutvikler de kunnskaper studentene har ervervet i studiets første del av Executive Master of Management.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Kr. 59.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Det gjennomføres en oppstartssamling 9. og 10. september.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller to studenter i par. Hver oppgave får tildelt egen veileder. Frist for innlevering er 15. mai 2025. Muntlig eksamen gjennomføres i juni (tidspunkt kommer).

 

Hvorfor gjennomføre masteroppgaven?

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene få mulighet til teoretisk og metodisk fordypning, erfaring med vitenskapelige arbeidsformer og utvikle sin evne til å framstille forskningsbasert kunnskap. Emnet er innrettet for å få studentene i gang med og fullføre sin masteroppgave i Executive Master of Management, og inneholder læringsaktiviteter og læringskrav som skal understøtte dette. Emnet skal også bidra til økt innsikt i nyere forskning og faglige perspektiver innenfor et mer avgrenset temaområdene som er sentrale innenfor de valgte emner i første del av masteren.

Dette lærer du

Masteroppgaven har et vitenskapsteoretisk utgangspunkt med en klar struktur som blant annet omhandler en avgrenset problemstilling, forskningsspørsmål og forskningsmetodikk som en integrert del av arbeidet.

Etter fullført emne kan studenten:

 • reflektere over etiske prinsipper og dilemmaer forbundet med å bidra til kunnskapsutvikling innen ledelse i et bredt perspektiv.
 •  bidra til nytenking og innovasjonsprosesser gjennom vitenskapelig arbeid.
 •  formidle argumenter for valg av teoretisk perspektiv, og kritisk vurdere faglige perspektivers relevans og holdbarhet.
 •  formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske den akademiske uttrykksmåten.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Studentene må ha bestått både de obligatoriske og de valgte valgemner i masterprogrammet, dog kan studenten etter søknad starte opp på masteravhandlingen ved at minimum 45 studiepoeng er avlagt. Eksamen for alle 60 studiepoeng på obligatoriske og valgemner må være avlagt før studenten kan levere sin masteravhandling. Innpass av emner må være godkjent før oppstart av masteroppgaven.