Kari Aasheim

Seniorkonsulent EVU
USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Drammen (6101)
Kari Aasheim jobber i teamet for Etter- og videreutdanning (EVU-teamet) som seniorkonsulent for betalingsstudier ved USN Handelshøyskolen (HH) ved campus Drammen.

Ansvarsområder

Betalingsstudier ved EVU/HH:

Årsstudium i ledelse:

 • Bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner
 • Coaching og ledelse
 • Det uforutsette og beredskap
 • Endringsledelse
 • Forvaltningsrett
 • Grunnleggende arbeidsrett
 • Human Resource Management
 • Jus i offentlig sektor
 • Lean og kvalitetsledelse
 • Menneskerettigheter, krigens folkerett
 • Motivasjon og mestring
 • Praktisk lederutvikling
 • Prestasjonsledelse
 • Prosjektledelse

Executive Master of Management:

 • Digitalisering og ledelse
 • Designledelse
 • Eventledelse
 • God ledelse: fra teori til personlig praksis
 • Innsikt og analyse
 • Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner
 • Organisering, ledelse og samspill
 • Kunnskapsledelse
 • Prosjektledelse
 • Markedsføringsledelse
 • Offentlig ledelse og innovasjon
 • Teknologiledelse
 • Samfunnssikkerhet og beredskap, styring og strategi
 • Serviceledelse
 • Strategisk ledelse
 • Økonomistyring

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

CV

Utdanning:

Bachelor of Management (Leadership in Action), Handelshøyskolen BI

Fordypning i Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

Forming, Lærerhøgskolen i Bodø

Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI

Forberedende studier i økonomi og databehandling, Handelshøyskolen BI