USN Handelshøyskolen tilbyr lederutdanning på deltid i Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Ringerike. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som du kan ta ved siden av jobb.

Master

Sted
Oppstart
Organisering

Etter- og videreutdanning

Sted
Oppstart
Organisering