Lederutdanning – videreutdanning i ledelse og økonomifag

USN Handelshøyskolen tilbyr lederutdanning på deltid i Drammen, Vestfold og Porsgrunn. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som du kan ta ved siden av jobb.

Her er noen eksempler: prosjektledelse, human resource management, arbeidsrett, kommunikasjon og samspill, coaching og ledelse, utvikling og endring, kunnskapsledelse, verdibasert ledelse, motivasjon og mestring, logistikk og innkjøp, innovasjon m.m. Utvalget finner du til en hver tid oppdatert nedenfor.

Kortere studier

Sted
Oppstart
Organisering

Etter- og videreutdanning

Sted
Oppstart
Organisering

Kurs uten studiepoeng

Sted
Oppstart
Organisering