USN Handelshøyskolen tilbyr lederutdanning på deltid i Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Ringerike. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som du kan ta ved siden av jobb.

Her er noen eksempler: prosjektledelse, human resource management, arbeidsrett, kommunikasjon og samspill, coaching og ledelse, utvikling og endring, kunnskapsledelse, verdibasert ledelse, motivasjon og mestring, logistikk og innkjøp, innovasjon m.m. Utvalget finner du til en hver tid oppdatert nedenfor.

Etter- og videreutdanning

Sted
Oppstart
Organisering

Kurs uten studiepoeng

Sted
Oppstart
Organisering