Kåre Slåtten

Dosent / Programansvarlig
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 426)
Kåre Slåtten er dosent i organisasjon og ledelse. Han har lang erfaring med å utvikle og gjennomføre kompetanseutviklingsprogrammer både mot offentlige og private virksomheter. Forskningsinteressene knytter seg til Human Resource Management og spesielt personal- og HR-funksjonens organisering og historiske utvikling. Han har også vært med på å publisere flere forskningsartikler som har analysert utbredelsen og oversettelsen av populære organisasjons- og ledelseskonsepter som; Balanced Scorecard, Blue Ocean Strategy, Benchmarking, HR-transformasjon og HR-analytics. Kåre har tidligere vært konsulent i det globale rådgivningsselskapet Accenture og i arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Ansvarsområder

Human Resoruce Management

Etter- og videreutdanningsprogrammer

Executive Master of Management

 

Publikasjoner

PhD-avhandling som analyserer personal- og HR-funksjonens etablering og utvikling i tidsrommet 1945 til 2020, kan lastes ned her

For andre forsknings- og utviklingsarbeider, se forskningsdatabasen Cristin