Sahra Krcic studerer prosjektledelse

Prosjektledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

I dette deltidsstudiet tar vi utgangspunkt i en organisasjonsteoretisk tilnærming til ledelse og organisering av prosjekter, og ser nærmere på hvordan prosjekter kan forstås som temporære organisasjoner med særegne organiserings- og ledelsesutfordringer.

  • Søk opptak fra: 01. Feb 2025
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

  • Studiested: Drammen
  • Studienivå: Videreutdanning
  • Progresjon: Deltid
  • Oppstart: Høst 2025
  • Studieopplegg: Samlingsbasert
  • Studiepoeng: 15
  • Kostnader: Kr. 41.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Søknadsfrist: Løpende opptak
  • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet gjennomføres med tre samlinger á 2,5 dager. Neste gjennomføring er høsten 2025. Datoer kommer.

Studiet avsluttes med en 10 dager hjemmeeksamen. Eksamen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.

Hvorfor prosjektledelse?

Prosjekt som arbeidsform er utbredt i alle typer virksomheter. Prosjekter benyttes til små og store oppgaver, og de knyttes til innovasjon, endring og utvikling. Hva som menes med prosjekt, og hvordan man best skal lede og organisere prosjekter har vært debattert i forskningen. Dette henger også sammen med at prosjekter opptrer i stadig nye og mer komplekse former. De krysser organisatoriske og sektorielle grenser, og de inkluderer ofte aktører og interessenter med ulike behov og krav. Dette emnet tar utgangspunkt i en organisasjonsteoretisk tilnærming til ledelse og organisering av prosjekter, og retter seg særlig mot hvordan prosjekter kan forstås som temporære organisasjoner med særegne organiserings- og ledelsesutfordringer.

Dette lærer du

Det gis først en introduksjon til utviklingen av prosjekt og prosjektledelse som et eget fag- og forskningsområde, herunder hvordan faget har utviklet seg fra å være orientert mot idealmodeller til å se prosjekter i bredere organisasjonsteoretiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Emnet legger videre vekt på forståelsen av prosjekt som temporær organisasjon, og behandler ulike tema som har vært sentrale innenfor denne forskningstradisjonen. Emnet kommer bl.a. inn på følgende temaer: prosjektifisering av ulike typer virksomheter; begrensninger med standardiserte prosjektmodeller og -teknikker; konflikt og samarbeid i prosjekter; interessenthåndtering; samspill mellom prosjekt, basisorganisasjon og bredere institusjonelle omgivelser; inter-organisatorisk samarbeid i prosjekter; særlig komplekse prosjekter; prosjekt som arbeidsform i og mellom privat og offentlig sektor.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.