Markedsføringsledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

Ønsker du deg mer avansert og spesialisert kunnskap innenfor markedsføringsledelse? Vi hjelper deg å utvikle din evne til å anvende denne kunnskapen i ditt arbeid!

 • Søk opptak fra: 01. Feb 2025
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2025
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 41.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høsten 2025

Det er 4 samlinger som går over 2-3 dager:

 • 1. samling: Introduksjon til markedsføringsledelse
 • 2. samling: Produkt- og merkeledelse
 • 3. samling: Prisstrategi, distribusjon og markedskanaler
 • 4. samling: Markedskommunikasjon

Datoer kommer.

Studiet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. 

Hvorfor studere markedsføringsledelse?

Vil du i din jobb ha nytte av å ha spesialisert kunnskap innen merkeledelse og markedskommunikasjon? Trenger du å kunne analysere markedsføringsrelaterte problemstillinger? Ja, da er dette studiet for deg!

Dette lærer du

I emnet gis det en innføring i foretaksstrategier og hvordan dette legger føringer for valg av markedsstrategier, herunder bla. SWOT-analyse, generiske strategier, konkurransestrategier og vekststrategier. Videre behandles temaer som bla. segmentering og valg av målgrupper, forbrukeratferd og posisjonering. Hovedfokuset i emnet er følgende: Produkt- og merkeledelse, prisstrategi, distribusjon og markedskommunikasjon. Digitalisering og bærekraft inngår som en naturlig og integrert del av dette.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.