Birger Opstad

Visedekan for utdanning/studiekvalitet
USN Handelshøyskolen
Campus Drammen (6310)
Førsteamanuensis i markedsføring og visedekan ved USN Handelshøyskolen (2. periode). Utdannet med doktorgrad innen markedsføring fra Norges Handelshøyskole. Startet ved USN i 2002 som stipendiat i visuell kommunikasjon. Har tidligere vært prodekan i 2 perioder og instituttleder i 1 periode. Har lang ledererfaring og har i tillegg bred undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå. Spesielt opptatt av merkeutvidelser, forbrukerpsykologi, beslutningsatferd, prispresentasjon, strategi og kvantitativ metode. Ble merittert underviser ved USN i 2021.

Ansvarsområder

 • Visedekan USN Handelshøyskolen med ansvar for bachelor- og masterutdanninger
 • Programansvarlig bachelor i økonomi og ledelse (EFMD akkreditert)

CV

Formell utdanning:

 • Norges Handelshøyskole, Doktorgrad i Markedsføring (Ph.D-/Dr.Oecon programmet)
 • Høgskolen i Buskerud, Hovedfagsstudium i Markedsføring (cand.merc.)
 • Høgskolen i Buskerud, Påbyggingsstudium i Markedsføring (cand.mag.)
 • Høgskolen i Telemark, Informatikk
 • Høgskolen i Agder, Det Økonomisk-Administrative Studiet
 • Hovden Skigymnas, Langrenn som spesialidrett

Kurs:

 • UHR (2019/2020): Dekanskolen (Samlinger over 12 hele dager)
 • USN (2019/2020): PhD-veilederkurs (120 timer)
 • USN (høsten 2019): UH-PED2 Utdanning i en digital tid (10 studiepoeng)
 • USN (våren 2019): UH-PED1 Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning (10 studiepoeng)

Akademisk grad:

 • Ph.D., Norges Handelshølyskole
 • cand.merc., Høgskolen i Buskerud
 • cand.mag., Høgskolen i Agder

Relevant arbeidserfaring:

 • Visedekan, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Instituttleder, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud
 • Prodekan, Høgskolen i Buskerud
 • Doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Buskerud
 • Førsteamanuensis II, Høyskolen Kristiania (Markedshøyskolen)
 • Oppdragsforeleser, Senzie akademiet
 • Gjesteforeleser, Høgskolen i Oslo og Høgskolen Vestfold
 • Sensor, Handelshøyskolen BI, NITH, og høgskolene i Gjøvik, Hedmark, Vestfold, Sør-Trøndelag og Finnmark
 • Adjunkt, Ringerike Videregående Skole
 • Intervjuer, ACNielsen
 • Korporal, Forsvaret

Utenlandsopphold:

 • University of Minnesota

Priser:

 • Color Line Prisen for beste hovedfagsavhandling ved Høgskolen i Buskerud 2001-2002
 • Visjonsprisen ved Høgskolen i Buskerud 2004. Ny visjon: ”Vi gir talentene en fremtid!”

Konferansebidrag:

 • Opstad, Birger (2004): Hvordan kan en e-handelsaktør øke konsumentens velferd ved produktbeslutninger foretatt på Internett? Paper presentert på FIBE konferansen – NHH, Bergen
 • Opstad, Birger og Helstad, Kristin (2006): Konsumentens måloppnåelse som effekt av ulik tilretteleggelse av
 • produktinformasjon på Internettsider. Paper presentert på FIBE konferansen – NHH, Bergen
 • Opstad, Birger (2008): Kompleksiteten innenfor utvidelseskategorien og vurdering av merkeutvidelser. Paper presentert på FIBE konferansen – NHH, Bergen
 • Opstad, Birger (2009): Samsvar mellom originalmerkets merkepersonlighet og settingens merkepersonlighet på konsumentens holdning til merkeutvidelser. Paper presentert på Johan Arndt markedsføringskonferanse – TØH, Trondheim.
 • Engeset, Marit G. and Opstad Birger (2010): Multicomponent bundle pricing: Partitioned or consolidated presentation? Paper presentert på Johan Arndt markedsføringskonferanse – HIBU, Sundvolden.
 • Engeset, Marit G. and Opstad Birger (2011): Vacation packaging:  The impact of bundle size and price presentation on price expectations and evaluation, Abstract presented at the 5th ICNT Conference, Drammen.
 • Engeset, Marit G. and Opstad Birger (2012): Multicomponent bundle pricing: Partitioned or consolidated presentation? Advances in Consumer Research, 2012, ACR, Volume 39.
 • Engeset, Marit Gundersen and Opstad, Birger (2017). Evaluation effects of bundle size and price presentation. Journal of Consumer Marketing;Volum 34 (5) s. 393-403.

 Konsulentrapporter:

 • Internettsøk og produktbeslutning - nettsidestrategi, Elkjøp Norge
 • Merkevarebygging og nettstrategi, Destinasjon Hemsedal
 • Strategi- og markedsplan, Optima Partner

 Leserinnlegg:

 • Alkoholreklame gir økt konsum, Dagens Næringsliv
 • En håpløs kampanje? Dagbladet

Studentarbeider, høyere nivå:

 • Internettsøk og produktbeslutninger - i et forbrukerperspektiv. Hovedfagsavhandling. HIBU
 • Merkeutvidelser: Betydningen av kompleksitet innen utvidelseskategorien og informasjonstilgjengelighet på konsumentens vurdering. Doktorgradsavhandling. NHH.

Råd og utvalg:

 • Medlem Udanningsutvalget (UFU) ved Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Medlem USN Handelshøyskolens forskningsprogram
 • Leder av kvalitetsråd USN Handelshøyskolen
 • FOU-utvalget ved Høgskolen i Buskerud
 • Reviewer Oxford University Press
 • Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Buskerud
 • Akkreditering av Bachelorstudium i Art Direction, Westerdals School of Communication, på oppdrag fra NOKUT.
 • Sakkyndig komite ved Handelshøyskolen BI, høgskolelektor i markedsføring
 • Sakkyndig komite ved Handelshøyskolen BI, førsteamanuensis i markedsføring
 • Oppnevnt av Handelshøyskolen BI for å vurdere lærebok i kurset Metode og markedsinnsikt

 

Publikasjoner