Eva Hjerpaasen studerer strategisk ledelse

Strategisk ledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

Vi gir deg kunnskap til å gjøre gode strategiske analyser. Vi ser på utvikling og valg av strategiske alternativer, samt implementering og oppfølging av disse.

  • Søk opptak fra: 01. Feb 2025
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

  • Studiested: Drammen
  • Studienivå: Videreutdanning
  • Progresjon: Deltid
  • Oppstart: Høst 2025
  • Studieopplegg: På campus
  • Studiepoeng: 15
  • Kostnader: Kr. 41.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Søknadsfrist: Løpende opptak
  • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høsten 2025

Det er 4 samlinger som går over 2-3 dager.

Datoer kommer.

Studiet har ett obligatorisk arbeidskrav bestående av tre deler.

Studiet avsluttes med 1 ukes hjemmeeksamen i grupper på inntil 3 personer etterfulgt av individuell muntlig høring. 

Hvorfor studere strategisk ledelse?

Enhver virksomhets suksess avhenger av ledelsens evne til å gjøre gode strategiske valg og implementere disse på en egnet måte. Virksomheter som gjør slike valg, vil bedre kunne lykkes med å nå sine mål.

Dette lærer du

Dette studiet fokuserer på å gjøre gode strategiske analyser, samt på utvikling og valg av strategiske alternativer og implementering og oppfølging av disse. De valg som gjøres angår hele virksomheten, hvilket betyr at analysen vil favne vidt i forhold til virksomhetens omgivelser.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.