God ledelse: fra teori til personlig praksis (masteremne)

Drammen - Deltid

Hvordan lede mennesker? Dette er en utfordrende, krevende og virkelighetsnær lederutdanning hvor vi vil jobbe med å stimulere til utvikling av din egen praksis som leder.

 • Søk opptak fra: 15. Sep 2024
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift. Utgifter til reise og opphold på første samling kommer i tillegg. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak.
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger i 2025

Emnet består av fire samlinger på til sammen 8 undervisningsdager. Første samling gjennomføres på hotell. 

 1. samling:  3.-5. februar (2,5 dager) - samlingen gjennomføres på Vestlia Resort på  Geilo
 2. samling:  2 dager i Drammen (datoer kommer) 
 3. samling:  2 dager i Drammen (datoer kommer) 
 4. samling:  1,5 dag i Drammen (datoer kommer) 

Studentene jobber med innleveringer til en avsluttende mappe gjennom semesteret. Mappen er avsluttende vurdering i emnet.

Hvorfor studere god ledelse?

Dette er en virkelighetsnær lederutdanning som handler om å lede mennesker – i prosjekter, prosesser, organisatoriske enheter eller arbeidsgrupper. Med basis i temaer fra klassisk filosofi til moderne ledelsesforskning vil vi jobbe med å stimulere til utvikling av din praksis som leder.

Dette lærer du

Det overordnede målet er å gi studentene et faglig tilbud som matcher behov, krav og forventninger som de møter i sin hverdag som potensiell ledere. Det er den virkeligheten, de rammebetingelsene og det handlingsrommet de som ledere opplever, som danner konteksten for læringsprosessene i emnet.

Aktuelle temaer:

 • ledelsesfaget generelt, og retninger innen praksisperspektiver på ledelse
 • filosofiske perspektiver på god ledelse
 • anvendelse av kunnskap om ledelse på egen virksomhet og forskjellige situasjoner
 • hvordan analysere og løse problemstillinger relevant for ledelse, samt forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder for å  kunne foreta begrunnende valg
 • teorier, metoder og verktøy som hjelp til å løse ledelsesrelevante oppgaver
 • egen atferd som leder, herunder selvinnsikt og egne utviklingsbehov
 • lederposisjoner og ansvar
 • bevisstgjøring av egen kommunikasjonsstil, herunder retorikk som verktøy for å argumentere
 • å ha et bevisst forhold til at ledelse ofte handler om å takle krevende operative hverdager

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.