Teknologiledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

I dette deltidsstudiet fokuserer vi på å analysere og forstå mekanismene som driver industriell og teknisk endring. Megatrender som digitalisering, globalisering, sirkulær økonomi, bærekraft og mangfold blir ansett som forutsetninger for vellykket utvikling. Studiet gir deg innsikt i hvordan effektiv teknologiledelse hjelper din organisasjon med å utvikle konkurransefortrinn.

  • Søk opptak fra: 15. Sep 2026
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

  • Studiested: Drammen
  • Studienivå: Videreutdanning
  • Progresjon: Deltid
  • Oppstart: Ikke fastsatt
  • Studieopplegg: Samlingsbasert
  • Studiepoeng: 15
  • Kostnader: Kr. 41.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Søknadsfrist: Løpende opptak.
  • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger 

Studiet gjennomføres med 4 samlinger som hver går over 2 dager. Datoer kommer.

1. samling: Introduksjon – begreper og rammeverk
2. samling: Verdiskaping og identifikasjon
3. samling: Verdivalg og strategi
4. samling: Verdiutvinning (entreprenørskap og innovasjonsledelse)

Alle dager kl. 0900-1600. Det er krav om 80% deltakelse på emnet.

Eksamen består av et individuelt term paper, med presentasjon (vekt 60%) og casebasert gruppearbeid (vekt 40%).

Hvorfor studere teknologiledelse?

I dag er både produkt- og servicevirksomheter basert på teknologi. Effektiv teknologiledelse er en integrert del av, og en forutsetning for, både fremvoksende og modne virksomheters arbeid med å utvikle konkurransefortrinn.

Hva lærer du

Dette videregående kurset i transformasjonsprosesser dekker også de teknologiske endringsprosessene (teknologisk dynamikk) knyttet til industriell og teknisk transformasjon på samfunns-, organisasjons- og individnivå.

Emnet fokuserer på å analysere og forstå mekanismene som driver industriell og teknisk endring. I modulen vil fire megatrender bli identifisert, drøftet og analysert som forutsetninger for vellykket utvikling: digitalisering, globalisering, sirkulær økonomi / bærekraft og mangfold.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.