Studenter på forelesning i organisasjon, samspill og ledelse

Organisering, ledelse og samspill (masteremne)

Drammen - Deltid

Dette deltidsstudiet gir deg kunnskap og forståelse for klassiske og nye teorier og metoder som brukes innen organisasjons- og ledelsesfag.

 • Søknadsfrist: 20.06.2024. Deretter løpende opptak ved ledige plasser.
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 20.06.2024. Deretter løpende opptak ved ledige plasser.
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høsten 2024

Studiet har 3 samlinger som går over 2 ½ dag. 

 • 1. samling 28.-30. august: Introduksjon til organisering og ledelse
 • 2. samling 25.-27. september: Gruppepsykologi og teamarbeid
 • 3. samling 13.-15. november: Ledelse av organisasjoner i utvikling

Studiet avsluttes med en 48-timers individuell hjemmeeksamen 6.-8. desember.

Hvorfor organisering, ledelse og samspill?

Studenten skal gjennom studiet opparbeide seg relevant kunnskap, ferdigheter og kompetanse på et høyt akademisk nivå og på linje med det som forventes av ledere i næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Målet med emnet er å gi studentene kunnskap og forståelse for klassiske og nye teorier og metoder som brukes innen organisasjons- og ledelsesfag, og at de skal kunne anvende denne kunnskapen i løsning av praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon.

Dette lærer du

Emnet gir oversikt over organisering og ledelse i et helhetlig perspektiv og innblikk i de sentrale teoriene og sammenhengene innenfor fagfeltet. Det legges særlig vekt på hvordan organisering og ledelse påvirker samspill mellom grupper og individer. Kompetanse om de menneskelige sider ved organisasjonen innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner, og er derfor en viktig ferdighet i alle utviklingsorienterte organisasjoner. En god leder må kjenne seg selv og forstå hvordan samspillet internt påvirker organisasjonens indre liv og konkurranseevne.

Emnet er basert i vitenskapelig dokumentert kunnskap fra organisasjonsteori, ledelsesteori og organisasjonspsykologi.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.

erk.