Student Gard André Halvorsen jobber i Lillestrøm kommune og går emnet innsikt og analyse

Innsikt og analyse (masteremne)

Drammen - Deltid

Den store utfordringen for mange virksomheter er å vite hvordan man skaper, utvikler og implementerer gode innovasjoner eller endringer. Kan du samle inn informasjon og analysere og tolke denne, danner dette et godt grunnlag for ulike innovasjons- og endringsprosesser.

 • Søk opptak fra: 15. Sep 2024
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Emnet har 3 samlinger som hver går over 3 dager. 

Undervisningsdatoer våren 2025 kommer.

Alle dager kl. 0900-1600.

Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeeksamen over én uke. 

Hvorfor studere innsikt og analyse?

Den store utfordringen for mange virksomheter er å vite hvordan man skaper, utvikler og implementerer gode innovasjoner eller endringer. Innsikt – å bli kjent med egne ansatte, konkurrenter, kunder eller brukere er ofte det beste stedet å starte. Det handler om å ha innsikt i hva de ansatte, kundene eller brukerne dine faktisk er ute etter. I tillegg er det viktig å være dyktige på måling og analyse av arbeidet. Dersom dette er på plass danner dette et godt grunnlag for ulike innovasjons- og endringsprosesser. Dette emnet har fokus på å gjøre studentene i stand til å løse slike utfordringer ved at de lærer å same inn informasjon og analysere og tolke denne.

Emnet er obligatorisk i Executive Master of Management.

Dette lærer du

Innsikt og analyse gir innføring i hvordan hente inn og ta i bruk ulike typer av informasjon og data for innsiktsfulle analyser av ulike typer virksomheters og organisasjoners situasjon, resultat og behov for tiltak. Emnet tar også for seg hvordan ulike typer av informasjon og data kan ses i sammenheng og betydningen av å kritisk vurdere analysers verdi for egen virksomhet.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.

elsk.