Serviceledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

I dette deltidsstudiet lærer man hvordan service er sentralt i all verdiskapning. Lær mer om ledelse og organisering av service for å få en konkurransedyktig organisasjon!

 • Søknadsfrist: 20.06.2024. Deretter løpende opptak ved ledige plasser.
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 20.06.2024. Deretter løpende opptak ved ledige plasser.
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Det gjennomføres fire samlinger á to dager.

 • 1. samling: 16. og 17. september
 • 2. samling: 14. og 15. oktober
 • 3. samling: 4.-5. november
 • 4. samling: 25.-26. november

Alle dager kl. 0900-1600.

Studiet har ett arbeidskrav bestående av en caseoppgave som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Caseløsningen skal presenteres i form av en skriftlig power-point rapport og en muntlig fremføring.

Eksamen består av en individuell semesteroppgave med innleveringsfrist 16. desember.

Horfor studere serviceledelse?

I både rene serviceforetak og i tradisjonell industrivirksomhet er ledelse og organisering av service viktig for å skape konkurransedyktige og lønnsomme virksomheter. Forskning og teori innenfor serviceledelse har utviklet seg fra fokus på spesielle utfordringer knyttet til ledelse av rene tjenestebedrifter til fokus på service som et sentralt konkurransemiddel i enhver virksomhet. 

Dette lærer du

Det overordnede målet med dette emnet er at studentene gjennom inngående kunnskap og forståelse for ulike teorier og metoder innen faget skal være i stand til å analysere og utvikle service som et viktig element for lønnsom verdiskapning i alle typer virksomheter. Emnet tar utgangspunkt i de viktigste aspektene i en servicestrategi: Kunnskap om målgrupper og kundeatferd, om hva som kjennetegner gode servicekonsepter, om hva som foregår i kundens møte med bedriften og om hvordan bedriften kan utvikle konkurransedyktige serviceleveransesystemer.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.