Kunnskapsledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

Kunnskap er en av våre viktigste ressurser. I dette deltidsstudiet lærer vi deg hvordan du som leder skal utvikle kunnskap som ressurs til lærende organisasjoner.

 • Søk opptak fra: 15. Sep 2024
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Emnet består av 3 samlinger som hver går over 2,5 dager. Datoer kommer.

Temaer

 • Introduksjon til kunnskapsledelse 
 • Læring i organisasjoner 
 • Kunnskapsledelse og praksisforståelse
 • Digital kunnskapsledelse, endring og innovasjon

Hvorfor studere kunnskapsledelse?

Kunnskapsledelse har gjennom de siste tiår blitt viet stadig mer oppmerksomhet. Med en økende erkjennelse av "kunnskap som den viktigste ressurs", blir det desto viktigere å vite hvordan disse ressursene på beste måte kan brukes og utvikles til lærende organisasjoner.

Studiet passer for ledere og medarbeidere både i privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du

Sentralt innen kunnskapsledelse står forståelsen av organisasjoner og den rollen kunnskap og læring spiller for innovasjon og utvikling i virksomheter. Det er helt nødvendig for ledere og mellomledere å tilrettelegge for læring og kunnskapsutvikling i sine organisasjoner. En økt forståelse for kunnskap, kunnskapsintensive organisasjoner og kunnskapsarbeidere og de implikasjoner dette har for ledelse, er hovedmålsettingen med emnet.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.