Student Marita Helen Hansen jobber i Norsk kulturskoleråd og har tatt emnet eventledelse

Eventledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

Vil du lære mer om hvordan du skal lede, planlegge og gjennomføre suksessfulle eventer?

  • Søk opptak fra: 01. Sep 2025
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

  • Studiested: Drammen
  • Studienivå: Videreutdanning
  • Progresjon: Deltid
  • Oppstart: Ikke fastsatt
  • Studieopplegg: Samlingsbasert
  • Studiepoeng: 15
  • Kostnader: Kr. 41.000,- inkl. eksamensavgift. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Søknadsfrist: Løpende opptak
  • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet gjennomføres med 3 samlinger á 3 dager. 

Undervisningsdatoer kommer.

Arbeidskravet er å følge og kunne identifisere ulike faser ved et event, og bruk av teori knyttet til egne erfaringer i et refleksjonsnotat etterpå. Dette arbeidskravet vil det også bli satt av tid til å jobbe med på hver samling og veiledning vil bli gitt.

Studiet avsluttes med en individuell muntlig eksamen på siste samling. 

Hvorfor studere eventledelse?

Studentene får økt forståelse og kunnskap om eventledelse og ulike interessenters betydning for suksessfull planlegging og gjennomføring. Emnet vil bruke eventer fra ulike kontekster som eksempler – i tillegg til at forskjeller mellom små eventer og mega eventer vil bli diskutert. 

Ønsker du å få til et godt event? Da bør du studere eventledelse!

Dette lærer du

Studentene får innsikt i den spesialiserte kunnskapen som har blitt utviklet på eventledelsesfeltet, og de får også praktisk erfaring og innsikt i utfordringene forbundet med å ta denne kunnskapen i bruk i praksis ved samarbeid med profesjonelle event arrangører.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.