Ingebjørg Synnøve Tegdal tar masteremnet økonomistyring på USN

Økonomistyring (masteremne)

Drammen - Deltid

Dette deltidsstudiet gir deg kompetanse til å velge ut, anvende og kritisk reflektere over økonomiske styringsverktøy til bruk i analyser og beslutninger.

 • Søknadsfrist: 20.06.2024. Deretter løpende opptak ved ledige plasser.
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 20.06.2024. Deretter løpende opptak ved ledige plasser.
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet gjennomføres med tre samlinger á tre dager. 

Undervisningsdatoer høsten 2024 

 • 1. samling: 4.-6. september
 • 2. samling: 16.-18. oktober
 • 3. samling: 20.-22. november

Alle dager kl. 0900-1600.

Studiet avsluttes med en individuell 4-timers skriftlig eksamen 11. desember. Eksamen gjennomføres på campus.

Hvorfor økonomistyring?

Økonomistyring er nødvendig for å sikre at virksomheten når sine mål. Dette gjelder om virksomheten er et profittforetak, en offentlig virksomhet eller en ideell organisasjon. Hovedmålet med dette emnet er at studentene skal få kompetanse til å velge ut, anvende og kritisk reflektere over økonomiske styringsverktøy til bruk for analyser og beslutninger.

Henrich Berntsen valgte å studere økonomistyring på USN Handelshøyskolen

Henrich vil ha mer faglig tyngde og tar masteremne

Da de ansatte i Telenor fikk beskjed om å bruke tid på etterutdanning, valgte Henrich Berntsen å studere økonomistyring på USN Handelshøyskolen.

Dette lærer du

 • Gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner
 • Anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger, og bruke dette som beslutningstøtte i økonomistyringen.
 • Vurdere kritisk i hvilke situasjoner de ulike modellene egner seg som beslutningstøtte og forstå styrker og svakheter ved ulike bedriftsøkonomiske modeller og verktøy vurdere hvordan atferdsmessige, institusjonelle og kulturelle forhold kan påvirke implementeringen av modeller og verktøy i økonomistyring.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.