Illustrasjonsbilde fra Redningsselskapet

Samfunnssikkerhet og beredskap, styring og strategi (masteremne)

Drammen - Deltid

Bli i stand til å analysere relevante problemstillinger, utvid dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder slik at du kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor samfunnssikkerhet og beredskap!

 • Søk opptak fra: 01. Feb 2026
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 41.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høsten 2026

Det er 4 samlinger som går over 2-3 dager:

 • 1. samling (tre dager): Introduksjon til samfunnssikkerhet og beredskap
 • 2. samling (to dager): Den norske beredskapsmodellen
 • 3. samling (tre dager): Risikostyring og ROS-analyse
 • 4. samling (to dager): Samvirke: styrker og utfordringer

Studiet har ett obligatorisk arbeidskrav som løses i grupper.

Eksamen gjennomføres som muntlig gruppeeksamen á 30 minutter + 20 minutter til spørsmål. 

Hvorfor studere samfunnssikkerhet og beredskap, styring og strategi?

Dersom du ønsker å være i stand til å analysere relevante problemstillinger, og utvikle kunnskap og ferdigheter på nye områder slik at du kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, ja da er dette studiet for deg!

Lær deg også å beherske fagområdets uttrykksformer og hvordan du skal kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor spesialister og allmennheten. Stå sterkere i faget slik at du kan bidra til nytenkning og innovasjoner på fagfeltet!

Dette lærer du

Det gis først en innføring i fagområdets historie, herunder en gjennomgang av ulike tilnærminger og strategier for organisering av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid.  Det vil være et spesielt fokus på den norske modellen. Videre behandles blant annet temaer som risikostyring (herunder ledelse og fasilitering av risiko- og sårbarhetsanalyseprosesser, ROS) og samvirkeutvikling på tvers av sektorielle, organisatoriske og administrative skillelinjer.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.