Jarle Løwe Sørensen

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-82)
Førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering. Doctor of Business Administration in Homeland Secuirity Leadership & Policy fra Northcentral University (USA).

Ansvarsområder

Tilknyttet USN Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse.

Fagområder:

 • Beredskap og krisehåndtering
 • Public policy
 • Organisering og ledelse 
 • Samvirke
 • Risiko og risikoanalyse
 • Øvelser (planlegging, gjennomføring og evaluering)

Undervisning/emneansvar:

 • Strategisk beredskapsledelse (masternivå og EVU) 
 • Samvirke og beredskap (EVU/Bachelor)
 • Øvelser i kriseberedskap (EVU - sammen med Eric Carlström)
 • Masteroppgaven (tidligere)
 • Stabsarbeid i kriser (EVU - sammen med Eric Carlström)
 • Samfunnssikkerhet og beredskap, styring og strategi (Executive master)
 • Kompetanseløft luftfarten

Kompetanse

Over 10 års erfaring fra offentlig og kommunal sektor. Praktisk og teoretisk erfaring knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeid. Leder USN Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse (2019-2021). USN informasjonssikkerhetsrådgiver (V22)

Utvalgte kurs/sertifiseringer:

 • ISO-27001 ISMS Lead Implementer Certification (informasjonssikkerhet)
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste (NUSB)
 • Brannvernlederkurs med utvidet risikoanalyse

CV

 • 2022- : PhD veilederkurs
 • 2019: Universitets- og høgskolepedagogikk 1 og 2
 • 2017: Doctor of Business Administration: Homeland Security Leadership & Policy, Northcentral University (USA)
 • 2012: Post-Baccalaureate Certificate in Homeland Security, Walden University (USA)
 • 2005: Master i Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø
 • 2003: Cand.mag, Universitetet i Tromsø
 • 2003: Bachelor of Arts, Winthrop University (USA)

Deltakelse i eksternfinansierte prosjekt:

 • “Kompetanseløft luftfarten 2022”. Partnere: USN, Widerøe, Avarn Security Aviation AS og 3Greens Consulting AS; Funding: HK-dir

 • “Techno-Economic-Societal Sustainable Development Training in Sri Lanka” Funding: ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education.

 • «Beredskap for drikkevann» (Em. Preparedness for drinking water) – Cluster network. Funding: Regional Research Fund.

 • “Emergency Management and Interaction during Crises – in Maritime Context” Endowed professorship (shared with professor Eric Carlström) Funding: Norwegian Society for Sea Rescue, Norway. (2015-2018)

 

Fagfelle for følgende journaler:

 • Financial Accountability & Management
 • Journal of Disaster Risk Science
 • Søkelys på arbeidslivet (Samfunnsforskning.no)
 • Frontiers in Communication
 • International Journal of Emergency Services
 • International Journal of Sport Medicine
 • Journal of Risk and Financial Management
 • Sustainability - member review board
 • Disasters Journal
 • Health Promotion Perspectives
 • Journal of Health Organization and Management
 •  International Journal of Environmental Research
 •  International Journal of Environmental Research and Public Health
 • Public Administration
 • Søkelys på arbeidslivet

Utvalgte presentasjoner:

 • 2022      Arendalsuka 2022
 • 2022      Beredskapsdagen 2022
 • 2021      Nødnettdagene, DSB
 • 2021      Forskningsdagene, University of South-Eastern Norway
 • 2020      Workshop, Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
 • 2019      Workshop, Red Cross, Vestfold
 • 2019      Workshop, Northern Norway Regional Health Authority
 • 2019      Forskningsdagene, University of South-Eastern Norway
 • 2019      Security Conference, Norwegian Directorate of Publ. Security, Norway
 • 2018      Society for Risk Analysis (SRA-E) Nordic Conference, , Norway
 • 2018      NATO Science for Peace and Security Programme Conference, Norway
 • 2018      National SCOPE conference, Norway
 • 2018      National security conference, Norw. Society for Sea Rescue, Norway
 • 2017      Security Conference, Norwegian Direcorate of Publ. Security, Norway
 • 2017      National Conference on Massgatherings and security, Sweden
 • 2016      Society for Risk Analysis Europe (SRA): 26th Annual Conference, Portugal

 

Publikasjoner

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4665-6529

Google Scholar profil

 

Publikasjoner i Cristin