Senteret for beredskap og integrert krisehåndtering har fokus på samhandling i en beredskapskontekst

Formål

Formålet til senteret er å aktualisere aktuelle problemstillinger, samt skape nettverk mellom:

  • regionale og nasjonale aktører,

  • offentlige og kommersielle virksomheter,

  • frivillige/ humanitære organisasjoner og offentlige myndigheter,

  • fagmiljøer på USN og interessenter fra andre universitet og høgskoler

Ambisjon

Vår ambisjon er å inspirere til forskning og utvikling i krisehåndterings- og beredskapsfeltet. Senteret vil arbeide for å identifisere forskningsområder, knytte sammen praktikere og forskere i prosjekter som skal gi nytteverdi og utvikle samvirkeøvelser i ulike krisekontekster. I tillegg vektlegges evidensskapende forskning knyttet til krisehåndtering og øvelser. Det er også en uttrykt ambisjon å bidra til en akademisering av feltet gjennom å støtte utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Sentret bygger på frivillighet, tverrfaglighet og utvikling!