Forskning ved Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse

Poiti, ambulanse og brannvesen sammen på øvelse

SKB har utviklet et unikt vitenskapelig miljø, hvor brukerstyrt forskning og grunnforskning kombineres.


Hvordan forsker vi?

Vi kombinerer grunnforskning og brukerstyrt forskning. Alle aktører som benytter senterets kompetanse, sikres kvalitetsvurderte løsninger på høyt internasjonalt anerkjent vitenskapelig nivå. Dette er helt nødvendig, når løsninger skal brukes i beredskap og krisesituasjoner.

Brukerstyrt forskning, er forskning som skjer med utgangspunkt i konkrete praktiske utfordringer som en etat eller bedrift ønsker å løse – slik at de blir bedre til å utføre sine arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være utfordringer med samvirke. Senteret kan her støtte med kompetanse, ny teknologi, og nye metoder for å kommunisere med bruk av språk, ord og uttrykk. Vi bidrar også med kvalitetssikring og oppfølging.

Grunnforskning gjennomføres etter de siste vitenskapelig metoder og modeller. Forskningen skjer både blant ansatte ved senteret, øvrige fakulteter ved USN, og i de nasjonale og internasjonale forskningsnettverk som vi er tilknyttet. Det kan for eksempel være observasjon av kriseøvelser, og innsamling av data fra disse. Dataene analyseres, og nye forskningsfunn utvikles. Dernest omformer vi disse til praktiske prinsipper og løsninger som alle kan bruke.

Hva forsker vi på?

Vi kan tilby forskning innenfor et bredt spekter av USN sine fagområder:

Våre kjerneområder

Hva kan vi tilby?

Måten det jobbes på er tverrfaglig. Det betyr at mange fagvitenskaper, nødetater og andre aktuelle aktører går sammen for å trenge inn i det som ved første øyekast kan se ut som umulig å løse. Senteret kan tilby uavhengig forskningsbasert kunnskap på høyt internasjonalt anerkjent vitenskapelig nivå.

Bestill forskning?

Ta kontakt dersom du er interessert i å få i gang et forskningssamarbeid.