Jörn Klein

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-138B)
Ekspertise innen mikrobiologi, epidemiologi, hygiene og smittevern

Ansvarsområder

Kompetanse

I bring over 15 years of experience in teaching, research, and project management in the field of virology and infectious disease prevention and control to this role, as well as a Ph.D. in virology from the University of Copenhagen and a Dipl.-Ing. in process technology/biotechnology from FH Aachen University of Applied Sciences.

My research focuses on infection prevention, One Health and Global Health. All in partnership with international organizations such as FAO and EFSA. I have also contributed to the development of a progressive FMD control strategy in Pakistan and the cause analysis report of the FMD outbreak in the UK in 2007. I am a member of the European Biosafety Agency and the expert panel of the EU CBRN Centres of Excellence initiative. I am passionate about advancing the scientific knowledge and innovation in the field of virology and infectious disease control, and sharing my expertise and experience with students, colleagues, and stakeholders.

CV

Arbeidserfaring

Professor i mikrobiologi og smittevern, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, 2020-nå

Førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern, Fakultet for Helsefag, 2015-2020

Fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern i Helse Sør-Øst, 2019-2020

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Faggruppe mikrobiell økologi, utnevnt fra Helse- og omsorgsdepartementet, 2015-2018

Instituttleder, Institutt for natur-, helse- og -miljøvernfag (INHM), Høgskolen i Telemark
2014- 2015

Forsker (1109), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
2011- 2014

Forsker (postdoktor), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
2008- 2011

Forsker (PhD stipendiat), Veterinærinstitutt Danmark, Avdeling for virologi
2004-2007

Forsker (assistent), RWTH university hospital, 2001-2002

Tillitsverv

Medlem i Fagstyre TEKNA Biotek, 2015-2016

Medlem i den europeiske matvaresikkerhet myndighetens (EFSA) databank for eksperter

Ekspert-utvalg til et prosjekt rettet til EU CBRN Centres of Excellence

Vararepresentant i fakultetsstyret og ansettelsesutvalget ved det medisinske fakultet, NTNU (2012-2013)

Meddommer i Sør-Trøndelag tingrett (2013-2015)

Fagleder for NTNU’s biologiske høysikkerhets laboratorium

 

Utdanning

Lederutdanning, BI Handelshøyskolen, NHO Trøndelag (Global Future 2), 08.2011- 05.2012

Faglig ledelse, NTNU
09.2011- 02.2012

Dr.scient (Ph.D.) i virologi, Universitetet i København, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; 2004 –2008

Master of Philosophy i biomedisin, Universitet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet, 2002 –2004

Diplom-Ingenieur (≈Siv.-Ing) i kjemi og bioteknologi
University of applied science Aachen, 1996-2002

Biological-laboratory-technician (Bioingeniør)
Rheinische Akademie Köln, 1992 - 1995

 

Finanseringstildelinger

Forskningsmidler fra Oslofjordfondet (2017) 600 000 NOK

Forskningsmidler fra NTNU/LBK (2013) 20 000 NOK

Forskningsmidler fra NTNU/LBK (2012) 40 000 NOK

Forskningsmidler fra St.Olavs Hospital (2012) 150 000 NOK

Forskerstipend fra Helse Midt-Norge 2 750 000 NOK (2012)

Foredragshonorar fra Norsk virologisk forening (2011) 10 000 NOK

Prosjektetableringstøtte (PES) til EUs 7. rammeprogram 113 000 NOK (2011)  

Prosjektetableringstøtte (PES) til EUs 7. rammeprogram          80 000 NOK (2010)

Functional genomics grant fra Norges forskningsråd (100 000 NOK), 2011

Norwegian surveillance system for antibiotic resistance among microbes –NORM grant 2011 (50 000 NOK)

SOLiD™ System $10K Genome Grant (10.000 USD) fra Applied Biosystems Inc.

Forskningspris fra European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (20 000 Euro)

språk                                                

Tysk (morsmål), engelsk, norsk, dansk

Veiledning

Hovedveileder for MSc student Towfiq Rahman Shishir (2013-2014), “Hantaviral hemorhages“

Hovedveileder for MSc student Saadia Noreen (2012-2013): “Detection of novel viruses“

Hovedveileder for MSc student Marianne Berdal (2008-2010): “The role of microRNAs in Hantavirus infections”

Hovedveileder for lege-student Silje Sommerfelt (2009-2010): “The role of microRNAs in HIV infections”

Biveileder for stipendiat Lene Christin Olsen (2009-2013): “Silencing of neuronal stellate cells”

Biveileder for 3 stipendiater fra Makerere University (Uganda), oktober-desember 2006

 

Undervisning

Mikrobiologi ved INHM

Virologi ved NTNU (MOL3020), som fagansvarlig og hovedforleser

Molekylærbiologi for leger, 2009 og 2011, Den norske legeforening

Kurs i biosikkerhet ved NTNU

Kurs i molekylær epidemiologi for masterstudenter ved DTU-Vet, fra desember 2006 til januar 2007

Pathobiologisk kurs for veterinærer - virologi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i Danmark, våren 2006

Virologi kurs ved Universitetet i Tromsø, våren 2004

 

Kurser     

The Challenges of Global Health, 2015, Duke University                                               

Health for All Through Primary Health Care,
2015, Johns Hopkins University

Design and Interpretation of Clinical Trials, 2014, Johns Hopkins University

Environmental Law and Policy, 2014, The University of North Carolina at Chapel Hill

Prosjekledelse, 2014, Faveo

Hygenic design, 2014, Wageningen University

HACCP, 2013, Wageningen University

Good Hygienic Practice (GHP), 2013, Wageningen University

Food related Hazards, 2013, Wageningen University

BfR-Summer School on Risk Assessment and Risk Communication in Food Safety, 12.08.2013 - 23.08.2013, German Federal Institute for Risk Assessment

Emergency preparedness and response & incident and accident investigation, 2013, European Biosafety Association (EBSA)

HMS-platformen 2012, NTNU   

EU Training Programme 2010, NTNU

Risk assessment, NTNU/Sintef 2010

Universitetspedagogikk, NTNU

Radiation safety, NTNU, July 2008

Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences, “The R system for computational data analysis”, 2005

BioSapiens-viRgil workshop on Bioinformatics for viral infections, Max-Planck-institute for informatics, Bonn, 2005

Principles and Methods of Epidemiologic Research, Universitet Oslo, 2005

Second European School on Bioinformatics, Radboud University Nijmegen (The Netherlands), 2005

Forsøksdyrlære (FELASA Category C), Tromsø, 2003

HMS kurs, Tromsø, 2003

 

Publikasjoner i Cristin