Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse

Velkommen til Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse (SKB). Vårt formål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse.

Hos oss møtes praktikere og forskere fra ulike fagområder og samarbeider om forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vi vektlegger både brukerstyrt forskning og grunnforskning. Dermed vil alle aktører som bruker vår kompetanse sikres kvalitetsvurderte løsninger på høyt internasjonalt anerkjent vitenskapelig nivå.

Dette er helt nødvendig når løsninger skal brukes i beredskap og nødsituasjoner.

Hva kan vi tilby?

Forskning

Vi har en tverrfaglig tilnærming til forskning. Les mer om våre forskningsområder, samarbeidspartnere og nettverk. Ønsker du å bestille forskning?

Seminarer og konferanser

Vi er med på å arrangere Beredskapsdagen hvert år. Kanskje trenger du hjelp og støtte til et arrangement?

Øvelser og planlegging

Trenger du hjelp til å arrangere en øvelse? Har du beredskapsplaner som behøver kvalitetssikring?

Utdanning

Ønsker du kompetanseheving? Vi har videreutdanning på bachelor og masternivå og tilbyr tilrettelegging av studier i samarbeid med din virksomhet.

Våre samarbeidspartnere