Digitalisering og ledelse (masteremne)

Drammen - Deltid

Å forstå og utnytte mulighetene som finnes innen digitalisering er sentralt for en god virksomhetsstyring.

 • Søk opptak fra: 01. Feb 2025
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 41.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet gjennomføres med tre samlinger á tre dager. Neste gjennomføring er høsten 2025. Datoer kommer.

Alle dager kl. 0900-1600.

Studiet avsluttes med en individuell 5-timers hjemmeeksamen.

Hvorfor digitalisering og ledelse?

Muligheter, utfordringer og drivere for digitalisering går ofte dypt inn i virksomhetens kjerneaktivitet og roller, både internt og eksternt. I dette emnet ser digitalisering og ledelse i lys av tjenesteytende virksomheter, med særlig vekt på offentlige tjenester. Emnet har som mål at deltakerne får et nytt syn på forholdet mellom digitalisering, verdiskaping, virksomhetsprosesser og virksomhetens omgivelser.

Dette lærer du

Deltakerne blir utfordret på å bruke begreper og modeller i egen praksis for å ta eierskap til vurderinger av hva slags muligheter, risiko og innsats som er mest hensiktsmessig. Anvendte eksempler og erfaringsutveksling står sentralt i undervisningen. Sentrale temaer er:

 • Digitisering, digitalisering og digital transformasjon i et verdikjedeperspektiv
 • Begreper og modeller for analyse av tjenester, brukere og omgivelser i samspill.
 • Verdiskaping, virksomhetsstyring, brukerrelasjoner og økosystem i tilknytning til offentlige tjenester.
 • Sammenhenger mellom innovasjon, endringsledelse, agile virksomhetsprosesser og digitalisering.
 • Teori om digitalisering, innovasjon og offentlig styring i et tjenesteperspektiv.
 • Teknologiske trender, personvern og sikkerhet, sektorspesifikke case.

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.

elsk.