Jon Hovland Honerud

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg (5349)
Førsteamanuensis i innovasjon og ledelse, og USNs kontakt for nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF). Underviser ved institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap i Kongsberg. Faglige interesser er særlig knyttet til offentlig forvaltning, strategi, innovasjon og entreprenørskap, samt migrasjon. Arbeidsbakgrunn fra statlig og europeisk forvaltning, utredningsarbeid og start-up. Begynte i full stilling ved universitetet i 2017, og har før dette stått bak store, offentlige utredningsoppgaver knyttet til Tidstyver i staten, Integreringsmottak, digital omlegging i statlige virksomheter og informasjonssikkerhetskultur. Har et brennende engasjement for en rettferdig, veldrevet og god offentlig styring.

Publikasjoner

Recent publications: 

Solem, Honerud & Pedersen (2020): 
"Suksessfaktorer for pop-up-lokaler i merkebygging, entreprenørskap og sentrumsutvikling," Magma 2020:6 s 86-95

Nævestad, T. O., Meyer, S. F., & Honerud, J. H. (2018). Organizational information security culture in critical infrastructure: Developing and testing a scale and its relationships to other measures of information security. Safety and Reliability–Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway.

Nævestad, T. O., Honerud, J. H., & Meyer, S. F. (2018). How can we explain improvements in organizational information security culture in an organization providing critical infrastructure? Safety and Reliability–Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway.

https://scholar.google.no/citations?user=GDa_lZMAAAAJ&hl=no&oi=ao