Jon Hovland Honerud

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg (5349)
Førsteamanuensis i innovasjon og ledelse, og USNs kontakt for nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF). Jeg har en bred arbeidsbakgrunn fra statlig og europeisk forvaltning, utredningsarbeid og start-up. Jeg begynte i full stilling ved universitetet i 2017, og har før dette stått bak store, offentlige utredningsoppgaver knyttet til Tidstyver i staten, Integreringsmottak, digital omlegging i statlige virksomheter og informasjonssikkerhetskultur. Forskningsinteressene mine strekker seg fra både empirisk og teoretisk arbeid om verdiskaping og endring i offentlig sektor. Jeg har også bidratt innen fortolkende og refleksiv forståelse av representasjon og mediering, innen både kvantifiseringssosiologi og kunstnerisk utviklingsarbeid. I disse arbeidene undersøker jeg hva det innebærer å formidle kunnskap gjennom tall og bilder. Flere av arbeidene er i samarbeid med førsteamanuensis og billedkunstner Hilde Honerud. Jeg er medlem i forskningsgruppene: - Nye perspektiver på arbeidsliv og organisasjoner - RAAD - Research in Art and Design (assosiert medlem)

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig (alle campus) ORL1000 organisering og ledelse
  • EMM7000 Digitalisering og ledelse i kommunesektoren
  • Ansvar for ITM5000 masteravhandling i Innovation and Technology management
  • ETI1000 Etikk og samfunnsansvar Kongberg

CV

Arbeidserfaring

2017 - Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

2013 - Red Tape Crossing AS, Daglig leder og seniorforsker

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (senere Sørøst-Norge), førsteamanuensis (40 pst) Innovasjon og ledelse.

2014 – 2014 Høgskolen i Telemark (50 pst). Samfunnsfag (offentlig forvaltning, forbruk, kjønn, inkludering, sosiale grupper). Førsteamanuensis

2013 HiVe og HiT, Samfunnsfag og metode, Foreleser

2009 – 2013 Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet, Digitaliseringsenheten, Rådgiver / Seniorrådgiver fra 2012. Hovedtillitsvalgt.

·        inkluderer: Saksbehandler eID, Innbyggerundersøkelsen, Offentlig elektronisk postjournal, eFaktura til innbyggerne, Elektronisk meldingsutveksling, Friprog, oppretting av KommIT, m.m.

2011 – 2012 (5 mnd) Europakommisjonen, INFSO, Unit C.3 Evaluation and monitoring, Hospitant.

·       Internevaluering av Digital Agenda / Going Local 2011.

·       Planlegging av styringsstruktur Connecting Europe Facility, og landvise forhandlinger.

2005- 2009 NTNU Samfunnsforskning, PhD-stipendiat og undervisning

 

Utdanning

2011 Praktisk prosjektledelse, NTNU Videre

2005 - 2009 PhD Sosiologi
«Tallenes klare tale». Målingsbaserte styringsformer i kommunal administrasjon. Utforsking av betydning av styringsformer, og maktrelasjoner rundt målingsbaserte styringsformer. Fordypninger i «Science and Technology studies», statistikk og organisasjonslære
NTNU, Stanford Uni og UiO Senter for Teknologi, Innovasjon og Kulturstudier

2003 - 2004 Hovedfag sosiologi. Verneplikten, motivasjon og organisering
NTNU

1999 - 2001 Cad. Mag med sosiologi, nordisk, kjemi og psykologi
NTNU

1998 - 1999 Journalistikk
Arbeiderbevegelsens folkehøyskole

 

Verv

Hovedtillitsvalgt, Fornyings- og administrasjonsdepartmenetet, m/Statsministerens kontor

Styremedlem, Norsk sosiologforening

Studentrepresentant, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Vara-kopmanitillitsvalgt, HM Kongens Garde

Publikasjoner i Cristin