Han var ikke i tvil om hva han ville bli når han ble stor: Lærer! Syver Bråten vil bety noe for barn og unge, og som lærer på barneskolen kan han bidra til å forme neste generasjons fremtid. 

Syver har valgt å ta den 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 til 7 ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som også gir lektorkompetanse.

Første praksisperiode hadde han allerede i det første semesteret, og synes det var kjempespennende å prøve seg på å være lærer på ordentlig.  

– Ute i praksis kan vi teste teorier vi har hørt og lest om, og faktisk se at de fungerer i virkeligheten. Ikke bare har jeg sett dette, men jeg har også opplevd følelsen ved å undervise og bygge relasjonene til elevene. Elevene har alltid noe herlig å komme med, enten det er en spøk eller et svar på et spørsmål som ble stilt i timen, forteller Syver.

Praksis i mer enn ett semester

USN legger stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er Syver som student ute i praksis i mer enn ett semester. Som lærerstudent i praksis får du utdelt en egen praksislærer fra skolen hvor du jobber, som følger deg opp tett.  

– Jeg får god veiledning underveis, og praksisen varierer fra første- til sjuendeklasse. Hittil i andreåret i undervisningen har jeg vært i andreklasse, femteklasse og sjuende. Det er ofte i praksisen at du virkelig finner ut av hvilken klasse du liker best.  Alle er forskjellige og liker å jobbe med forskjellige alderstrinn, sier Syver.

Ute i praksis kan vi teste teorier vi har hørt og lest om, og faktisk se at de fungerer i virkeligheten. 

Ute i praksis opplevde han det nesten som to forskjellige jobber å undervise elever i første- og andreklasse sammenlignet med femte-, sjette- og sjuendeklassinger.

– Jeg har likt begge deler, men tror personlig jeg helst vil jobbe som lærer i femteklasse og oppover, sier Syver. 

EN elev som rekker tunge under praksis i lærerutdanningen

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre lærerutdanningsskoler.

– I praksis vil du som regel bli kjent med mange nye lærere, og du bygger et kontaktnett du får bruk for. Gjennom praksislærer eller praksisskole kan du prøve å skaffe deg jobb. Jeg har allerede jobbet som vikar på barneskole i nærheten av hvor jeg kommer fra bare i løpet av andre studieår. Siden det  lærerstudiet gir deg en mastergrad, vil skoler sannsynlig se på dette som veldig positivt, sier Syver.

Vil bli en god rollemodell

Han håper å bli en rettferdig og profesjonell lærer den dagen han skal ut i den norske skolen etter endt lærerutdanning. 

– Jeg er ferdig utdannet lærer i 2022. Da vil jeg helst jobbe i hjembyen min Hønefoss og nærområdet, men Horten er også et sannsynlig sted. Jeg liker meg godt her og det er en veldig koselig by, sier lærerstudenten på campus Vestfold.  

Som lærer, lektor eller barnehagelærer kan du bidra til å forme barn og unges framtid. Du kommer til å være en viktig person i hverdagen til barn og unge. Ingen dager er like. Du får se barna lære og utvikle seg hver dag, hjelpe dem til å ta gode valg og bidra til at de har en god oppvekst.

Syver valgte å utdanne seg til lærer fordi han får muligheten til å være rollemodell for kommende generasjon, og muligheten til å forberede barna på fremtiden deres.

– Å være lærerstudent ved USN har vært en lifechanger for meg, sier han.

Lærer eller barnehagelærer – hva skal du bli? 

Dette er forskjellen på barnehagelærer og en lærer.