Etter noen friår fra skolebenken, og uten en klar plan for fremtiden, satte Alessandra Maria Hellwig seg ned med Samordna opptak. Hun ville ta høyere utdanning.

På nettsidene leste hun seg opp på alle studier hun syns virket interresante. Ett spesielt studium pekte seg ut – bachelor i natur- og miljøforvaltning. Med utdanningen blir hun en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet med kunnskap om natur- og miljøutfordringer. 

– For meg ble det et enkelt førstevalg. Jeg var fra før opptatt av natur og bærekraft, men det hadde ikke demret for meg at jeg kunne ta utdanning innenfor dette, forteller Alessandra.

– Jeg søkte på mulige jobber samtidig som jeg leste om selve utdanningen. Bachelor i natur- og miljøforvaltning gir mange muligheter.

Sikret jobb i studietiden

Studiet gir Alessandra kunnskap om bærekraftig forvaltning av naturressurser, hvordan miljøet påvirker menneskers helse og hvordan mennesket påvirker naturen. På bacheloren kan du velge fordypning i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

– Bachelor i natur- og miljøforvaltning har gitt meg tre fantastiske år og muligheten til å jobbe med noe jeg brenner for. Det er et bredt fagområde hvor du lærer litt av alt, og USN i Bø har et utrolig godt studiemiljø. Jeg er glad for å ha valgt denne retningen, sier Alessandra. 

Undervisningen består av både teori og praksis med mye feltarbeid ute i naturen og analysearbeid på laboratorium. Alessandra sikret seg jobb allerede i studietiden. Hun gjorde research på ulike bedrifter og brukte tid på å skrive gode søknader. Det ga resultat.

– Det kan lønne seg å være ivrig. Jeg har fått jobb som miljørådgiver hos Rambøll i Kristiansand. Rambøll er et ingeniør- og konsulentfirma med kontorer over hele verden.

Dette kan du jobbe med

Alessandra mener fremtiden trenger flere med høyere utdanning innen natur- og miljøfeltet. 

 – Lokalt og globalt står vi overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, forurensing og rovdrift på naturressursene våre. Da er behovet stort for kandidater med kompetanse og forståelse for hvordan forvalte naturen og miljøet på en bærekraftig måte, forklarer Alessandra. 

Som miljørådgiver kan hun jobbe med mye forskjellig avhengig av virksomheten hun er ansatt hos. Noen dager brukes ute i felt for å samle vann- eller jordprøver, andre dager sitter Alessandra foran PC og skriver rapport fra analyseresultatene. 

Du kan også velge å fortsette utdanningen din med en mastergrad innen økologi og miljøvitenskap, og dermed åpne enda flere karrieremuligheter.

Studenter ikledd regndress står i en elv og jobber med prøver. Alessandra er mye ute på feltarbeid under studiene i natur- og miljøforvaltning.

Mulige stillinger med bachelor i natur- og miljøforvaltning

Hva du kan jobbe med etter endt bachelor i natur- og miljøforvaltning, avhenger av hva du har valgt å fordype deg i under studiet. Her er eksempler på noen mulige stillinger. 

Miljørådgiver. Du kan jobbe som miljørådgiver for både offentlig og privat sektor. Du jobber både ute i felt og på kontor. Hovedoppgaven er å bidra til å redusere negative miljøpåvirkninger og fremme bærekraftig praksis i sektoren. 

Miljøkoordinator. Utvikler, gjennomfører og overvåker miljøstyringssystemer i bedriften eller organisasjonen for å sikre at miljøstandarder og miljølover følges.

Miljøforvalter. Jobber med å bevare og beskytte naturområder, utvikle forvaltningsplaner, overvåke økosystemer og håndtere forvaltningsproblemer.

Miljøplanlegger. Utvikler strategier for å håndtere miljøvern, vurderer og analyserer miljøkonsekvenser av ulike prosjekter, for eksempel byutvikling.

Bærekraftkonsulent. Hjelper organisasjoner og bedrifter til å bli mer bærekraftige. Din rolle er å veilede og gi råd om hvordan konkret ta inn bærekraft i virksomheten.

Miljøjournalist. Skriver om miljørelaterte spørsmål for aviser, tidsskrifter eller nettbaserte publikasjoner, og bidrar til å informere og øke bevisstheten om miljøproblemer.

Miljøforsker. Deltar i forskning på miljøspørsmål, bidrar til vitenskapelige studier, datainnsamling, analyser og presentasjon av funn.

Viltforvalter/fiskeforvalter. Ansvarlig for å forvalte og beskytte viltbestander/fiskebestander og deres naturlige habitat. Hovedoppgaven er å sikre en bærekraftig forvaltning av viltet/fiskebestandene i et bestemt område. Du er også involvert i forskningsprosjekter.

Oppsynsansvarlig/feltkontrollør. Ansvarlig for å overvåke og håndheve lover, regler og bestemmelser til naturressursforvaltning og miljøvern.

Arealplanlegger. Ansvarlig for å utvikle langsiktige planer for landbruk, boligområder, næringsområder, infrastruktur og offentlige rom. Jobber vanligvis i kommuner, konsulentfirmaer eller andre organisasjoner som er involvert i by- og regionalplanlegging

HMS-konsulent. Helse, miljø og sikkerhet-konsulent gir råd og veiledning til virksomheten om hvordan oppfylle kravene til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.  

Eline er glad hun valgte å ta et semester miljøstudier på Svalbard

Eline Ohr angrer absolutt ikke på at hun tok et semester på Svalbard.