Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Er du opptatt av natur og miljø?

Vi utdanner fremtidens naturforvaltere. Grønn kompetanse gir mange jobbmuligheter!

Stedsikon
Student i naturen, feltarbeid

Grønt håp for fremtiden

Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Den gir oss maten vi spiser, og det vi trenger for å lage alt fra klær og kraft til biler og bygg. 

For å kunne forvalte naturen og miljøet på en bærekraftig måte, trengs personer med kompetanse og forståelse for samspillet i naturen. På USN kan du ta bachelor, master og doktorgrad innen natur- og miljøforvaltning. Du kan bli en av dem som hver dag er med på å sikre rent vann, biologisk mangfold og bærekraftig forvaltning av økosystemer og jordas naturressurser.  

Her lærer du om samspill i naturen, effekter av klimaendringer, tiltak mot forurensning, biologisk mangfold og bærekraft. Du kan velge å fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Naturvernstudenter ute i naturen som arbeider med arter.

Hvorfor skal du studere natur- og miljøfag på USN?

Fadderuka i Bø Vi har Norges beste introuke for deg som er ny student. Ikumi Umetani ved Universitetet i Sørøst-Norge har brukt flere år på å studere mikroalger i ferskvann. Nylig disputerte hun for doktorgraden. Vi har forskning i verdensklasse på klima og økologi. Naturbilde fra Svalbard Som student hos oss har du gode muligheter for utveksling til spennende steder. student i feltarbeid Biologisk og økologisk forståelse er helt avgjørende for å ta gode valg for fremtiden.

– Studiet har lært meg hvordan vi kan ta hensyn til naturen og artene slik at de er til glede for kommende generasjoner. Fagene vektlegger en bærekraftig anvendelse av naturressursene våre.

Eline Ohr, student

Studier knyttet til arbeidslivet

Alle studenter på bachelor i natur- og miljøforvaltning kan søke om å ha praksis i studiet hos en av samarbeidspartnerne våre, for eksempel Sabima, Biofokus, Niva og Bioner. Ønsker du heller å skrive en bacheloroppgave, kan du gjøre det i samarbeid med arbeidslivet. På masterstudiet kan du også skrive oppgave i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, eller kobles på forskningsprosjektene til foreleserne dine.

Flere av forskerne og foreleserne har delte stillinger i næringslivet og på universitetet. Det sikrer at du får relevant kunnskap som arbeidslivet har bruk for. Både på bachelor- og masterstudiet kan du  knytte verdifull kontakt med arbeidslivet gjennom gjesteforelesninger, besøk hos relevante bedrifter eller organisasjoner og på karrieredager.

Erfaring fra feltarbeid blir høyt verdsatt i arbeidslivet. Både på årsstudiet, bachelor- og masterstudiet er det lagt inn feltarbeid og ekskursjoner.

Natur og miljøstudent sammen med et mikroskop

Noe mer du lurer på?