Er på du på jakt etter en jobb hvor du bidrar til å forvalte norsk natur og naturressurser på en bærekraftig måte? 

Samfunnet trenger dyktige fagfolk som kan være med å løse dagens store miljøutfordringer.

Med en bachelor i natur- og miljøforvaltning får du kunnskapen og kompetansen du trenger for å håndtere viktige miljøspørsmål og utforme fremtidens naturforvaltning.

Hvorfor er natur- og miljøforvaltning viktig?

Natur- og miljøforvaltning handler om hvordan vi best kan forvalte norske naturområder og naturressurser, og hvordan ta vare på et naturlig miljø som gir minst mulig skade på planter og dyr.

For å få til bærekraftig forvaltning kreves både god biologisk og økologisk kunnskap, og en forståelse av hvordan norsk natur- og miljøforvaltning fungerer.

illustrasjonsbilde naturforvaltning. Jente i oransjeblå arbeidsdress i knestående og tar mobilbilde av noe på bakken i skogen.  Foto: iStockNaturforvaltning er et fagområde som handler om bærekraftig bruk av naturen vår. 

På bachelor i natur- og miljøforvaltning lærer du om bærekraftig forvaltning av naturressursene, hvordan miljøet påvirker menneskers helse og hvordan mennesket påvirker naturen. Du kan fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Hos oss venter engasjerte forelesere, spennende feltundervisning, velutstyrte laboratorier og en nærhet mellom teori og praksis.

Hva slags jobb får jeg med natur- og miljøforvaltning?

Når du er ferdig utdannet på bachelor i natur- og miljøforvaltning, kan du få en relevant jobb både i offentlig og privat sektor. Idelle organisasjoner trenger også folk med kunnskapen din.

Som naturforvalter kan du for eksempel jobbe med viltforvaltning, fiskeforvaltning, biologisk kartlegging, vern av naturområder og arealplanlegging.

Som miljøforvalter kan aktuelle jobber være miljøhygieniker, miljøkonsulent, HMS-konsulent og arealplanlegger. Det innebærer alt fra miljørådgiving, tilsyn og risikoanalyser av støy, stråling, drikkevann, inneklima, avfallsgjenvinning og arbeidsmiljø.

Eller vil du jobbe som lærer? Sammen med pedagogisk utdanning er du kvalifisert til å jobbe i skolen.

Vil du bidra til å redde klimaet? Her er 3 utdanninger for deg

Verden trenger deg som vil jobbe for et bedre klima. Sjekk mulighetene dine hos oss.