Vi trenger folk som deg - som ønsker å gjøre en endring for verden. Enten om du velger en retning innen ingeniørfag eller friluftsliv så kan du være med på å gjøre en endring. 

Her er noen av studiene du kan velge ved USN for å bidra med en innsats mot klimaendringene. 

Natur- og miljøforvaltning

Som natur- og miljøforvaltningsstudent lærer du blant annet om hvordan forurensning av jord, luft og vann og andre forhold påvirker miljøet, klimaet og helsen vår. Visste du for eksempel at tap av arter skjer i et tempo som er 100-1000 ganger høyere enn den naturlige utdøelsesraten? 

For å kunne forvalte naturen og miljøet vi lever i på en bærekraftig måte, er det behov for personer med kompetanse innen natur- og miljøforvaltning, som har en god forståelse for hvordan samspillet i naturen foregår. Søk bachelor i natur- og miljøforvaltning og få kunnskapen som skal til for at du kan bidra til å løse vår tids store miljøutfordringer. 

Isbre som smelter og detter i havet,

Engasjert i å redde naturen vår? Søk bachelor i natur- og miljøforvaltning.

Kjemiingeniøren

Kjemiingeniørstudenter som velger retningen ren energi og prosessteknologi får kunnskap om mer effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi. Som student lærer du om hva som skal til for å få verden til å endre sin energibruk fra fossile kilder til fornybare energikilder, og begrense klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger.

Her blir du også godt kjent med universitetets forskningsmiljøer som jobber med produksjon av biogass, fjerning av CO2, og biologisk rensing av vann for renere utslipp. Bli ingeniør i ren energi- og prosessteknologi og gi et viktig bidrag til det grønne skiftet!

Friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Dette er utdanningen for deg som er interessert i friluftsliv og vil gjøre interessen din til levebrød. Norge trenger flere naturveiledere som får oss til å bruke mulighetene naturen gir. Du har et stort engasjement for naturen og trives utendørs, både alene og sammen med andre. 

I tillegg får du solid friluftslivsfaglig og pedagogisk kompetanse som du kan bruke til å inspirere og veilede andre til å verdsette og bruke naturen. Både studiet og jobbene du kan få etterpå gir deg mulighet til å være fysisk aktiv ute i naturen. Hvem sa at utdanning bare handler om å sitte inne med nesa i bøkene?

Gutt og jente studenter klemmer hverandre for å vise at studenter er gode venner

10 grunner til at du bør søke studier

Her er 10 gode grunner til hvorfor du bør søke studier.