info
Studenter padler på Tinnelva

Bachelor i friluftslivsveiledning

Norge trenger flere friluftslivsveiledere som hjelper oss å bruke naturen. Under studiet vil du tilbringe over 100 døgn ute, og får fordype deg i ulike aktiviteter.

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2024
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor studere friluftslivsveiledning?

Å studere friluftslivsveiledning passer for deg som elsker å være ute i naturen og som ønsker å ha en utfordrende, aktiv og sosial hverdag. Her kan du gjøre lidenskapen for friluftsliv til en levevei, lære gjennom erfaring og utvikle dine praktiske ferdigheter innen en lang rekke friluftslivsaktiviteter. Om du liker å være på tur, utforske, klatre, seile og mye mer, vil du trives her.

Gjennom studiet Friluftslivsveiledning utdannes du til å bli Friluftslivsveileder!

Som Friluftslivsveileder kan du ta med deg grupper på tur i all slags natur. Gjennom studiet får du en solid praktisk-pedagogisk kompetanse som gir deg mulighet til å jobbe med undervisning og læring.
Som friluftslivsveileder kan du jobbe som guide, eller med friluftsliv i organisasjoner innen forvaltning eller med helserelaterte utfordringer, du får også inngående kjennskap til ulike samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet til friluftsliv og natur, forvaltning, politikk, folkehelse, HMS og ulykkeshåndtering.

 

Få et innblikk i hvordan det er å studere friluftsliv på instagram.

Dette lærer du

Å studere friluftslivsveiledning er litt annerledes enn å studere mye annet på universitetet. Her vil du møte forelesninger, seminarer og gruppearbeid som du kjenner fra tidligere, men størstedelen av studietiden vil du bruke på planlegging av turer, dagsturer, lengre undervisningsferder og egenferder - der det er deg som student der sammen med din gruppe har ansvar for å planlegge og gjennomføre både kortere og lengre turer. Størstedelen av vår undervisning befinner seg i spenningsfeltet mellom teori og praksis, hvor vi knytter teori og erfaringer til det der foregår ute og utnytter erfaringene og refleksjonene dere gjør ute, til å løfte undervisningen og diskusjonene i forelesningene. Her får du:

 • Solide basisferdigheter for bruk på turer i forskjellige naturtyper
 • Lære hvordan man planlegger og gjennomføre korte og lengre turer i ulike naturtyper
 • Lære hvordan man kommuniserer effektivt og utvikle dine evner som leder
 • Lære hvordan du som friluftslivsveileder kan planlegge og tilrettelegge friluftslivsopplegg og turer etter hvilken gruppe du har med deg
 • Lære hvordan du som friluftslivsveileder kan vurdere risiko og sikkerhet og håndtere utfordrende situasjoner
 • Spesialisere deg innen en lang rekke friluftslivsaktiviteter
 • Få kunnskap om friluftsliv som et kulturelt fenomen og reflektere rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og menneske

Studiet har ca. 100 utedøgn med veileder og 50 dager på egenhånd.

Studiet er fysisk krevende, og som student må du være i alminnelig god form. Du må være svømmedyktig (kunne svømme minimum 200 meter) og ha erfaring med ski.

Valgfrihet og spesialisering

På bachelor i Friluftslivsveiledning har du stor mulighet for å velge hvilken retning du ønsker å gå. I løpet av utdanningen har du mulighet for å spesialisere deg innen en lang rekke praktiske valgemner, og fordype deg i et av to store emner på 3. året.

Praktiske valgemner:

 • Kajakk (I og II)
 • Kano (I og II)
 • Klatring
 • Seiling (I og II)
 • Friluftslivshåndverk
 • Bre (fra grunnkurs til instruktør)
 • Fjellsport

I tillegg har du i løpet av 4. og 6. semester mulighet til å spesialisere deg innen vinter friluftsliv i emnene:

 • Topptur
 • Ekspedisjon 
 • Fjell og vidde

Fordypningsemner på 3. studieår:

 • Friluftsliv, forvaltning og folkehelse
 • Friluftsliv, HMS og ulykkeshåndtering

Lengre nede på siden finner du en komplett oversikt over emnene på utdanningen.

Hva slags jobb får du?

En bachelorutdanning i friluftslivsveiledning åpner opp for en lang rekke jobbmuligheter blant annet:

 • Friluftslivsguide innen naturbasert reiseliv
 • Lærer på folkehøgskoler og leirskoler
 • Friluftslivsveileder innen helse og rehabilitering
 • Forvalter og tilrettelegger av natur og friluftsliv på kommune eller fylkesnivå 
 • Friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
 • Formidling og tilrettelegging i frivillige organisasjoner som Turistforeningen
 • Selvstendig næringsdrivende

Bø – Naturen rett utenfor døra

Bachelorutdanningen i Friluftslivsveiledning i Bø er omgitt av den klassiske telemarksnaturen. Fra campus har du kort veg til både høyfjell, elv, nærnatur og et stort utvalg av forskjellige friluftslivsaktiviteter. Her har vi:

 • Mange turområder tett på campus
 • Gode muligheter for terrengsykling på alle nivåer
 • Åtte ulike klatrefelter og masse buldring innenfor sykkelavstand
 • Bøelva, der du både kan bade, fiske, padle elvekajakk og kano.
 • Det lokale høyfjellsområde Lifjell, som innbyr til turer året rundt
 • Gode fiskemuligheter i både elv og fjellvann.
 • Lysløype og over 130 km. Langrennsløyper
 • Mindre alpinanlegg med kveldskjøring
 • Buldrerom og innendørs klatrevegg 

Du har også mulighet for å engasjere deg i studentforeninger, lokale klubber og lag som Klatregruppa i Bø, Bø Padlegruppe, Skarphedin IL, Bø orienteringslag, Røde Kors, Spire, Snowboardgruppa mm.

Studentene i friluftsliv lærer også om trygg ferdsel i fjellet, og hva de skal gjøre hvis noen blir tatt av et skred. Her er Erlend på vei til skredøvelse på Lifjell i Telemark sammen med Røde Kors, politiet og Sivilforsvaret.

Erlend er hekta på tur, og studerer friluftsliv

Hvis du er over middels glad i å være ute på tur og drømmer om å gjøre lidenskapen til et yrke, bør du gjøre som Erlend og studere friluftsliv. – Jeg har fått følelsen av å mestre alt fra klatring til kano og topptur.

Kontakt med arbeidslivet

Du vil ha totalt 20 obligatoriske dager i praksis fordelt over tre studieår. Denne praksisen kan brukes til å utforske hvordan det er å jobbe i med friluftsliv i forskjellige sammenhenger, og du velger selv hvor du ønsker å ha praksis. Her kommer du i kontakt med et nettverk av organisasjoner og potensielle arbeidsgivere, og du kan få gode referanser som du kan bruke når du senere skal ut i arbeidslivet. I tillegg har du på 3. året muligheten for å velge emnet Internship, der du gjennomfører en lengre arbeidslivspraksis hos en relevant bedrift, institusjon, organisasjon mm.
 
For å få erfaring og bygge nettverk velger mange studenter å bruke deler av sommerferien mellom semestrene til å jobbe som guider innen naturbasert reiseliv el. lign.  

I forbindelse med praksis er det krav om å levere politiattest ved studiestart.

Kompetanse og sertifisering

Som del av en bred og solid kompetanse innenfor friluftslivsveiledning kommer du til å fordype deg i spesifikke friluftslivsaktiviteter (kajakk, kano, klatring, fjellsport mm). Innenfor disse aktivitetene er det etablert kompetansebevis for ulike nivå. Kompetansebevisene har til hensikt å tydeliggjøre nivået på de praktiske kompetansene du sitter igjen med etter endt utdanning. Mange av kompetansebevisene finnes innenfor friluftslivsaktiviteter hvor liknende «kursstiger» er etablert av frivillige organisasjoner, eksempelvis Norsk Fjellsportsforum og Norges Padleforbund. I mange tilfeller vil kompetansebevisene være direkte kompatibelt med hva frivillige organisasjoner tilbyr.

Eksempler: Kajakk I tilsvarer NPF grunnkurs og teknikkurs. Kajakk II tilsvarer NPF Aktivitetsleder, Hav. Friluftslivsveileder, bre tilsvarer NF Breinstruktør I. Kanopadling I tilsvarer NPF Aktivitetsleder kano.

Les mer om USNs Kompetansebevis

Videre utdanning

Etter endt bachelorstudium har du mange muligheter for videre utdanning innen friluftsliv.

Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg, får du kompetanse som adjunkt i skoleverket. Universitetet i Sørøst-Norge er eneste norske utdanningsinstitusjon som tilbyr PPU med fagdidaktikk i friluftsliv.

Studiet kvalifiserer for Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv. Du kan ta også ta videreutdanningene Friluftsliv og uterehabilitering eller Risikohåndtering og beredskap innen friluftslivsveiledning.

I tillegg kvalifiserer en bachelorutdanning i Friluftslivsveiledning til en rekke masterprogram på universitetsnivå.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av friluftsliv, kultur- og naturveiledning i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.