Vis studievalg
Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Masterstudiet gir deg anledning til å forske på spennende problemstillinger innen idrett eller friluftsliv. Studiet gir et godt grunnlag for stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner samt i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Er du adjunkt gir det lektorkompetanse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor studere master i kroppsøving, idrett og friluftsliv?

Fysisk aktivitet får stadig mer fokus i vårt samfunn. Helsefremmende turer i skogen, den mest effektive treningsformen, ekstremfriluftsliv og våre toppidrettsutøvere omtales stadig oftere i ulike media.

Masterstudiet gir deg kompetanse i å jobbe selvstendig og kritisk med forskningsproblemer knyttet til dette, og kompetanse til å drive egen forskning samt vurdere andres forskningsarbeider.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir et godt grunnlag for stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner og i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Eksempler på jobber som tidligere studenter har fått er:

 • Lektor på toppidrettsgymnas
 • Leder av frisklivssentral
 • Idrettsfysiolog og trener
 • Rådgiver i fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Friluftslivsveileder i turistforeningen
 • Foreleser og forsker i utdanningssektoren

Dette lærer du på master i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Gjennom det første semesteret får du innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsforskning, og innsikt i forskningsstatus innen aktuelle fagområder.

Det andre semesteret velger du to av følgende fordypningsemner:

 • Bevegelse, politikk og media
 • Natur, opplevelse og mening
 • Verdier, læring og ledelse
 • Energiomsetning og kraftutvikling
 • Læring og bevegelsesmiljø i kroppsøvingsfaget

I de to siste semestrene skriver du masteroppgave innenfor et selvvalgt tema. 

Det samfunnsvitenskapelige perspektivet på bevegelse har en framtredende plass i studiet. I tillegg fokuserer vi på koblingene mellom de ulike bevegelseskulturene og institusjonene i samfunnet.

Vi tilbyr også fordypninger innen naturvitenskapelige/fysiologiske problemstillinger.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i kroppsøving-, idretts- og friluftsfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanning

Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning, gir studiet lektorkompetanse. Masterstudiet gir grunnlag for opptak på ph.d. (doktorgrad) i kulturstudier.

Opptakskrav

Bachelor med 60 studiepoeng fordypning i relevante idretts-, friluftslivs- eller kroppsøvingsfag med minst 20 studiepoeng i samfunnsfaglige fag eller pedagogiske emner, eller 120 studiepoeng i fagområdet kroppsøving, idrett og friluftsliv.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student