Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Masterstudiet gir deg anledning til å forske på spennende problemstillinger innen kroppsøving, idrett eller friluftsliv. Studiet gir et godt grunnlag for stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner samt i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Er du adjunkt gir det lektorkompetanse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere master i kroppsøving, idrett og friluftsliv?

Er du interessert i fysisk aktivitet og måten både utøvelse og debattene om tema preger vårt samfunn? Ønsker du å fordype deg i fagfeltet og videre opplyse allmenheten med ny og bedre kunnskap om kroppsøving, idrett og friluftsliv? Da er dette masterprogrammet for deg.

Her tilegner du deg kompetanse i å jobbe selvstendig og kritisk med forskningsproblemer, og kompetanse til å drive egen forskning samt vurdere andres forskningsarbeider.

Hva slags jobb får du?

Ved å ta dette studiet gir du deg selv muligheten til å jobbe hos idretts- og friluftslivsorganisasjoner og i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Eksempler på jobber som tidligere studenter har fått er:

 • Lektor på toppidrettsgymnas
 • Leder av frisklivssentral
 • Idrettsfysiolog og trener
 • Rådgiver i fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Friluftslivsveileder i turistforeningen
 • Foreleser og forsker i utdanningssektoren

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Gjennom det første semesteret får du innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsforskning, og innsikt i forskningsstatus innen aktuelle fagområder.

Det andre semesteret velger du to av følgende fordypningsemner:

 • Bevegelse, politikk og media
 • Natur, opplevelse og mening
 • Verdier, læring og ledelse
 • Energiomsetning og kraftutvikling
 • Læring og bevegelsesmiljø i kroppsøvingsfaget

I de to siste semestrene skriver du masteroppgave innenfor et selvvalgt tema. 

Det samfunnsvitenskapelige perspektivet på bevegelse har en framtredende plass i studiet. I tillegg fokuserer vi på koblingene mellom de ulike bevegelseskulturene og institusjonene i samfunnet.

Vi tilbyr også fordypninger innen naturvitenskapelige/fysiologiske problemstillinger.

Merk at det er 80% obligatorisk fremmøte på forelesninger og seminarer på både Teoretisk og metodisk fordypning og fordypningsemnene/seminarene (hele førsteåret).

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i kroppsøving-, idretts- og friluftsfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning, gir studiet lektorkompetanse. Masterstudiet gir grunnlag for opptak på ph.d. (doktorgrad) i kulturstudier.

Opptakskrav

Bachelor med 60 studiepoeng fordypning i relevante idretts-, friluftslivs- eller kroppsøvingsfag. I tillegg er det krav om minst 20 studiepoeng i samfunnsfaglige fag eller pedagogiske emner

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student