info
Student på feltarbeid i emnet Conservation Biology

Master i økologi og miljøforvaltning

Bø - Heltid

Med en master i økologi og miljøforvaltning får du den teoretiske kunnskapen, den tverrfaglige kompetansen og de generiske ferdighetene som kreves for å bidra til en bærekraftig forvaltning av økosystemer og naturressurser.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 7153
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Studenter på feltarbeid i emnet Conservation Biology
masterstudent med lupe
UNs sustainabele development goals

Hvorfor master i økologi og miljøforvaltning?

Dette masterprogrammet er spesielt rettet mot søkere med bakgrunn i økologi og naturfag. Det er et tverrfaglig studium som gir deg en unik kombinasjon av faglig kunnskap innen økologi og miljøforvaltning og andre ferdigheter som arbeidslivet etterspør.

Flere av FNs bærekraftsmål står sentralt. Du vil få en god forståelse av ulike økosystemer (terrestriske og akvatiske), nøkkelkomponenter og prosesser. Du vil også lære om samspillet mellom mennesker og miljø.

Vi går gjennom relevante metodekurs, som statistikk, sensorikk, molekylære metoder og genetikk.

Hva slags jobb får du?

Med en master i økologi og miljøforvaltning blir du kvalifisert for en rekke jobber innen natur- og miljøforvaltning og forskning, avhengig av fagområdene du spesialiserer deg på. For eksempel kan du jobbe med forvaltning av vilt-og fiskebestander, bevaring av biologisk mangfold, naturkartlegging, miljøkonsekvensvurdering eller arbeid knyttet til vannressursforvaltning og forurensningskontroll. Nyutdannede er attraktive for både privat og offentlig sektor. Master i økologi og miljøforvaltning vil også kvalifisere til videre ph.d. studier.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom et godt utbygd nettverk med regionale og nasjonale virksomheter i privat og offentlig sektor sikrer vi relevant og oppdatert utdanning. Vi tilbyr gjesteforelesninger og/eller besøk til relevante bedrifter og organisasjoner i de fleste emnene. Vi tilbyr også masteroppgaver i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Dette lærer du

Du får avansert kunnskap om effekter av klimaendringer og studiedesign og statistikk (obligatoriske kurs) i tillegg til avansert kunnskap innenfor flere valgfrie emner (som Pollution and Microbiology, Ecotoxicology, Landscape ecology and remote sensing, Habitat Ecology, Applied Molecular Genetics, Applied Conservation Biology og et individuelt prosjekt).

I løpet av 3. og 4. semester, skal du arbeide selvstendig, under veiledning, med et valgt prosjekt knyttet til terrestrisk og akvatisk økologi eller miljøforvaltning.

Studiet er forsknings- og forvaltningsorientert og gir grundig erfaring med laboratorie- og/eller feltarbeid. Du vil måtte arbeide både individuelt og i grupper. Teoretisk kunnskap, praktisk kompetanse og generiske ferdigheter vektlegges gjennom hele studiet for gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av økologi og miljøforvaltning i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. Som et alternativ til utveksling i utlandet tilbyr vi muligheten for å ta et semester ved UNIS på Svalbard.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende) med minimum 80 studiepoeng i relevante naturvitenskapelige emner.

For alle søkere, kreves også følgende: 

 

 

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?