Ingrid Gromstad har interessert seg for dyr, planter og prosesser i naturen siden hun var liten. Klart hun skulle jobbe med det som stor. Hun valgte derfor utdanning innen natur og miljø, som er både viktig og aktuell.

Hun tok først en bachelorgrad hos oss i det som het forurensing og miljø, og ville spisse kompetansen enda mer. Hun gikk videre på mastergrad i økologi og miljøforvaltning.

Ingrid fikk jobb allerede i studietiden, og trives som miljørådgiver i privat næringsliv.

– Jeg får jobbe direkte med det jeg er utdannet i. Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning i tilllegg, kan jeg jobbe som naturfaglærer.

Høyere lønn med mastergrad

Mastergraden gir Ingrid en unik kombinasjon av faglig kunnskap innen økologi og miljøforvaltning. Utdanningen kvalifiserer for en rekke jobber innen natur- og miljøforvaltning, samt forskning.

En masterutdanning tar fem år og er en fordypning innen et fagområde. Du blir svært ettertraktet på jobbmarkedet, der stadig flere utlyste stillinger krever en mastergrad. USN tilbyr både 2-årig master etter fullført bachelorgrad og et 5-årig sammenhengende masterløp.

Siste kandidatundersøkelse ved USN viser at over åtti prosent av mastergradstudentene våre var i jobb etter seks måneder. Studentene rapporterer også om en snittlønn som er hundre tusen kroner høyere enn de som har tatt bachelorutdanning. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser også at mastergrad gir høyere lønn. 

Anbefaler å studere i Bø

Etter å ha gått naturbruksskole i hjemkommunen, ønsket Ingrid mer kompetanse og fant gode muligheter for studier i natur og miljø ved USN campus Bø. 

Studiehverdagen på master variererer mellom forelesninger, feltarbeid og laboratoriearbeid, pluss jobbing i ulike forskningsprogrammer. Ingrid er også svært fornøyd med studiemiljøet i Bø. 

– I Bø blir du raskt kjent med andre, og her finner du fritidsaktiviteter av alle slag.

– Jeg har fått god oppfølging gjennom mine fem år ved USN. Terskelen er lav for å banke på kontordører og spørre om hjelp. Forskningsfeltet er bredt, og muligheten for å tilspisse masteroppgaven din til noe du brenner for er derfor stor, forteller Ingrid. 

Student bachelor i natur og miljø

Vil du jobbe med natur og miljø?

Er på du på jakt etter en jobb hvor du bidrar til å forvalte norsk natur og naturressurser på en bærekraftig måte? Sjekk utdanningene du kan ta hos oss innen natur og miljø.