Er du permittert eller blitt arbeidsledig som følge av koronapandemien, har regjeringen styrket mulighetene for kompetansepåfyll. Det betyr at du kan ta et kurs eller videreutdanning mens du går på dagpenger. Derfor har vi i USN tilpasset kurs og videreutdanninger som du kan søke på nå, og som tar kort tid å fullføre. Dette for at du skal ha muligheten til å heve kompetansen mens du er permittert. 

Bruk permitteringstiden smart

Å bruke permitteringstiden til kompetansepåfyll og utdanning, kan være et smart valg. Vår statsminister sa 22. april at vi trenger flere ben å stå på om vi skal være et bærekraftig velferdssamfunn, og skape mer og inkludere flere.

I en krise er kompetanse det aller viktigste vi rår over, sa vår statsminister

Ny og oppdatert kunnskap er derfor helt nødvendig for å forstå og utnytte den nye teknologien. Derfor har vi også tilpasser flere kurs og videreutdanninger for deg. I tillegg har vi flere masteremner som kan vøre interessante for deg. 

Ingeniør som studerer på nett

For permitterte eller arbeidsledige ingeniører og teknologer, har vi flere videreutdanninger og skreddersydde kurs. 

Videreutdanninger og kurs som passer din tid

Våre videreutdanninger og kurs kan du gjennomføre på ulike måter. Vi har intensive kurs som varer over en uke, vi tilbyr nettundervisning for deg som foretrekker å studere hjemmenifra og interne kurs for akkurat din virksomhet. I tillegg har vi masteremner for deg som er utdannet ingeniør.

Ønsker du å se andre tilbud har vi også det.

5 ulike veier til å bli ingeniør!

Ønsker du å bli ingeniør, men mangler realfag? Vi viser deg fire andre veier for å fullføre en ingeniørutdanning.

Skreddesyr kurs til virksomheten

Som ingeniør er du svært attraktiv på jobbmarkedet. NHO melder også at arbeidslivet fremover har stort behov for ansatte med riktig kompetanse for å tilpasse oss den nye digitaliserte virkeligheten. Dersom du ikke har mulighet til kompetansepåfyll på universitetet, kan vi komme dit du er og skreddersy aktuelle kurs for virksomheten din.