info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master of Science – Micro and Nano System Technology (industrimaster)

Vestfold - Deltid

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften!

Studieinformasjon

 • Studieretning: Industrimaster
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 7111
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 10
bilde av industrimasterstudent

Hva er industrimaster?

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien vi utdanner for. Du vil studere femti prosent og jobbe femti prosent i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet, og bring ny kunnskap tilbake til bedriften!

Partnerbedrifter

Vi samarbeider med en rekke bedrifter. Disse mottar informasjon om søkerne fra oss og velger om de vil invitere til intervjuer og starte en rekrutteringsprosess. Dersom det blir match mellom kvalifisert student og bedrift, kan studenten starte studier og samtidig jobbe i halv stilling i partnerbedriften fra midten av august og i tre år.

Partnerbedrifter for Micro and Nano System Technology

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor mikro- og nanosystemteknologi?

Masterprogrammet er enestående i norsk sammenheng, en spennende og praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller har en bachelorgrad innen teknologi.

Programmet er knyttet til Institutt for mikrosystemer, som er en av hjørnesteinene i den nasjonale satsingen innen mikro- og nanoteknologi (NorFab og NanoNetwork). Campus Vestfold ligger mellom Horten og Tønsberg hvor du finner topp moderne laboratorier og renromsfasiliteter til din disposisjon.

Vi samarbeider tett med arbeidslivet i regionen, og flere mikro- og nanoteknologibedrifter holder til i Forskningsparken på campus.

Master i mikro- og nanosystemteknologi vil åpne dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer. Mikro- og nanoteknologi finner du i nær sagt alle fagfelt – elektronikk, medisin, romfart og petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og inneholder elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessering. Du vil lære hvordan komplette mikro- og nanosystemer designes, produseres og karakteriseres.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo. Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Hva slags jobb får du?

Etter endt utdannelse i mikro- og nanosystemteknologi, kan du jobbe i mangfoldet av mikro- og nanoteknologi, både i industrien, akademia og hos forskningsinstitusjoner.

I bedrifter som utvikler og produserer mikroelektronikk og mikro- og nanosystemer kan du jobbe med:

 • produktutvikling
 • utvikling av produksjonsteknologi
 • produksjonsledelse
 • kvalitetsstyring
 • prosjektledelse

Hos bedrifter som anvender mikro- og nanoteknologi kan du jobbe med:

 • forretningsutvikling
 • markedsføring og salg
 • prosjektledelse
 • forskning og utvikling
 • teknisk konsultasjon

NIFUs kandidatundersøkelse viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet 

I løpet av studiet får du besøke elektronikk- og mikroteknologibedrifter i nærområdet, og eksperter fra industrien er gjesteforelesere på utvalgte emner. 

Vi samarbeider tett med bedrifter og forskningsinstitusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fagmiljøet til studieprogrammet har stor forskningsaktivitet, og masteroppgaver er ofte knyttet til et forskningsprosjekt eller gjøres i samarbeid med en bedrift.

God kopling til og mulighet for nettverking med industrien gjør at flere av studentene våre får tilbud om deltidsjobb underveis i studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Etter endt masterutdanning, er du kvalifisert til å til å søke doktorgradsstudiet i teknologi ved USN. Du kan også søke doktorgradsstudier ved andre universiteter i Norge eller utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av mikro- og nanosystemteknologi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelor i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen mikro- og nanosystemteknologi, elektronikk, elektro-automasjon, mekatronikk, maskinteknikk, kjemi, bioteknologi eller materialteknologi. Andre nært beslektede områder kan også kvalifisere, forutsatt at de inneholder minst 120 studiepoeng som er relevant for programmet. 

For alle søkere, kreves også følgende: 

 • Minst 25 studiepoeng i matematikk
 • Minst 5 studiepoeng i statistikk
 • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk
 • Minst 5 studiepoeng i elektriske kretser
 • Karaktersnitt på minst C eller bedre
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
 • Søkere må være tilbudt en jobb i en relevant bedrift som passer inn i industrimasterprogrammet. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift til søknadsweb (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • CV lastes opp på søknadsweb
 • Du må også fylle ut dette nettskjemaet.

Annen viktig informasjon

 • Søkere som er faglig kvalifisert vil få tilsent en link til et digitalt asynkront førstegangsintervju via Kira Talent og aktuelle søkere blir etter dette innkalt til å gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter.
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024