Ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på USN er det en prioritert oppgave å involvere studentene våre i pågående forskningsprosjekter.

– Det er viktig å involvere studentene i forskningsarbeid fordi vi ønsker å utdanne optikere som er med og utvikler kunnskapsfeltet, forteller førsteamanuensis Vibeke Sundling.

For å gjøre dette på en hensiktsmessig måte, må studentene bli kjent med god forskningsmetodikk: Det handler blant annet om å vite hvordan man samler inn data, hvordan man planlegger studiene sine, hvordan man stiller det gode forskningsspørsmålet samt få innsikt i egnede metoder for analysere de funnene man gjør.

Man blir også del av en forskergruppe hvor man diskuterer artikler sammen med andre og man får et akademisk nettverk.

Og dette nettverket beholder man når man er ferdig med mastergraden.

Tok master etter flere år i jobb

Siv Sandvik driver Specsavers Husnes og valgte å ta master i optometri og synsvitenskap etter flere år i jobb som optiker.

– Jeg kjente at jeg ønsket faglig påfyll, utdanningen har utviklet seg siden jeg tok den i 2004. Selv om jeg hadde deltatt på kurs og etterutdanning underveis var det kjekt å kunne oppdatere kunnskapen, forklarer Siv.

siv sandvikOptiker Siv Sanvik tok en master i optometri på USN

Optikeren satte stor pris på muligheten til å fordype seg og tilegne seg ny kunnskap.

– Ved å ta masteren ble jeg "tvunget" til å prioritere tid til å øke egen kunnskap. Også var selve masterprosjektet en stor positiv overraskelse. Å få mulighet til å drive med forskning og delta på et større forskningsprosjekt hos USN var veldig lærerikt og spennende.

Hun har fortsatt god nytte av forskergruppen hun var med i under studiene.

– Jeg deltar på journal club, der vi diskuterer relevante fagartikler, som er en utvidelse av forskningsprosjektet jeg deltok i under masterutdanningen. Jeg synes forskning er veldig spennende og tar nå som ekstern søker et ph.d.-emne i personorientert forskning ved USN. Jeg hadde nok ikke fått kunnskap og interesse for forskning om det ikke var for masteren.

Kunnskapen hun fikk under masteren brukes daglig i praksisen, og optikeren forklarer at hun synes utdannelsen var veldig matnyttig.

– Masteren har gitt med som kliniker en mer spennende hverdag. Økt kunnskap gir arbeidsglede. I tillegg har den økte kunnskapen, særlig innen øyehelse, gjør at henvisningene mine har blitt bedre og at jeg har blitt en bedre kliniker. 

Forskning på diabetes, syn og øyehelse

Vibeke leder forskningsprosjektet «Diabetes, syn og øyehelse», som undersøker hvordan synsfunksjon, øyehelse og livskvalitet blir påvirket hos personer som har type 2 diabetes i Norge. Prosjektet skal også vurdere hvilke undersøkelsesmetoder som er mest effektive for å avdekke syn- og øyeproblemer hos optiker.

Til nå har syv masterstudenter bidratt i forskningsprosjektet og levert masteroppgaven basert på dataene fra dette foskningsprosjektet. 

– Intensjonen er at studentene skal få innblikk i hele forskningsprosessen og selv aktivt delta i forskningen. Målsettingen er at resultater fra masteroppgaven skal kunne publiseres på fagfellevurderte nasjonale/internasjonale konferanser og i fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner, forteller Vibeke.

Til nå har masterstudenter tre konferansebidrag på den internasjonale konferansen Arvo.

Jonas Luhr Pettersen undersøker en annen optometristudent

Øyet er så utrolig spennende!

Har du lyst til å jobbe både med mennesker og spennende teknologi? Da kan optiker være noe for deg. Møt to av våre studenter og finn ut hvorfor de valgte optometri.