Lurer du på om du skal søke vernepleie eller sykepleie, men er usikker på hva som passer deg best? Marit Haugerud underviser våre studenter i vernepleie samtidig som hun jobber som sykepleier. Det har hun gjort i mer enn 40 år og er opptatt av at sykepleiere og vernepleiere samarbeider godt. 

Både vernepleiere og sykepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, men de hjelper ulike målgrupper i samfunnet.

 – Mens sykepleiere har fokus på sykdom og behandling, har vernepleiere fokus på personer med nedsatt funksjon og hvordan miljøet kan tilrettelegges for å redusere konsekvensen av nedsettelsen, sier Marit.

Likt og ulikt ved bachelor i sykepleie og bachelor i vernepleie

 – Det er riktig at vernepleier og sykepleier kan utføre samme oppgaver knyttet til håndtering og administrering av medikamenter, prosedyrer og behandling, sier Marit.

Hun forklarer at vernepleiere og sykepleiere kan ta blodprøver, urinprøver og delta i ulike undersøkelser. Uavhengig av yrke, så må det selvfølgelig alltid settes opp mot opplæring og forsvarlighetskravet i helsepersonell-loven. Dette gjelder enten om du er sykepleier eller vernepleier. Det samme gjelder for stillinger knyttet til ansvarsvakter, bakvakter eller lederstillinger.

Det er forskjell på vernepleierutdanningen og sykepleieutdanningen: 

 – De bringer ulike perspektiver og kompetanse inn i tjenestene, og er begge viktige for å sikre forsvarlige tjenester og tverrfaglighet. Likevel har vernepleiere og sykepleiere samme medisinskfaglig kompetanse, og samme ansvar for legemiddelhåndtering og prosedyregjennomføring. 

Tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere og vernepleiere

Marit er opptatt av at yrkene er komplimentære og tilsammen kan utgjøre et godt tverrfaglig team. 

 – Tverrfaglig samarbeid er viktig for alle pasienter vi skal jobbe med. Samarbeid mellom sykepleiere og vernepleiere skaper trygghet og kompetanse. Jo mer samarbeid på tvers, jo bedre tjenester for den hjelpetrengende. 

Begge yrkene er meget attraktive på arbeidsmarkedet og det er stor sjanse for at du får jobb etter studiene, enten om du velger å bi sykepleier eller vernepleier. En annen fellesnevner er at du får jobbe med noe som er givende og du hjelper mennesker som setter pris på deg.

Dette lærer du på bachelor i vernepleie

 • Helsefremmenede og forebyggende arbeid
 • Hvordan man behandler sykdom
 • Vernepleie, menneske og samfunn
 • Miljøterapi og funksjonshemming
 • Klinisk helsearbeid
 • Samfunn og helse
 • Profesjon og samfunn
 • Vernepleiefaglig fordypning

Medisinskfaglig + sosialfaglig kompetanse

Håkon Hoelstad tar bachelor i vernepleie og forteller hvor viktig det er at vernepleiere klarer å se hele mennesket, ikke bare sykdommen. 

 – Jeg valgte vernepleie fordi jeg visste at jeg ville jobbe med mennesker. Denne utdanningen gir meg muligheten til å jobbe sammen med både barn og ungdom, voksne, eldre og mennesker med psykiske og fysiske utviklingshemninger.

Som vernepleier lærer han også medikamenthåndtering og får prøvd seg på simuleringssenteret ved campus Porsgrunn. 

to vernepleiestudenter på campus PorsgrunnHåkon får øvd på medikamenthåndtering i vårt simuleringssenter på campus Porsgrunn

Hvor jobber en vernepleier?

Når du blir ferdig utdannet vernepleier kan du jobbe med vanskeligstilte barn i skole og barnehage, i hjemmesykepleien og psykiatrien, for personer med funksjonsnedsettelser som for eksempel downs syndrom, i fengsler eller i NAV. Mulighetene er mange. Og vernepleie er faktisk den eneste profesjonen der du får både helse- og sosialfaglig kompetanse. En vernepleier har en tverrfaglig tilnærming basert på helsefag, sosialfag, jus, pedagogikk og psykologi. Det er dette som gjør det så spennende å studere vernepleie. 

Dette lærer du på bachelor i sykepleie

Det er mange egenskaper man må ha som sykepleier. Sykepleiere jobber i alle livsfaser, fra starten av et liv til død. Man opparbeider seg et verktøysett som gjør deg i stand til å vurdere diplomatisk, du må ofte ta tøffe avgjørelser. Som student er dette noen av emnene du vil gå igjennom. Og alt blir prøvd i praksis.

 • Hvordan sykdom og behandling påvirker pasientenes liv
 • Helse, livsglede, mestring og hverdagsrehabilitering
 • Solid teoretisk kunnskapsbase innen anatomi, fysiologi, farmakologi, sykdomslære, mikrobiologi, psykologi, pedagogikk, etikk, og også ledelse og administrasjon

Helle Yvonne Kronstad er sykepleiestudent ved USN og liker den allsidige utdanningen. Hun ønsket å jobbe med mennesker, og har familie som har efaring innen yrket. Det har inspirert henne til å ta valget om å bli sykepleier.

Sykepleiestudent Helle Yvonne Kronstad

 – Jeg elsker å jobbe med mennesker, hjelpe til og kunne være der for dem igjennom en sykdom.

Det er selvfølgelig krevende når man jobber med alvorlig syke, og det kan være sårbart å jobbe med pasienten og dens pårørende. Når det er sagt så gjør sykepleiere en fantastisk og uunværlig jobb i slike situasjoner. 

Sjekk ut alle mulighetene dine som sykepleier ved USN

Som sykepleier har du et yrke som åpner mange karriereveier. Du kan ta en mastergrad eller spesialisere deg innen et felt. Eller kanskje du drømmer om å bli leder?

Hvor kan sykepleiere jobbe?

Sykepleieyrket kan passe for de fleste. Ikke bare for dem som ønsker å bli sykepleier, men også for deg som vil jobbe administrativt i helsesektoren. 

Sykepleiestudiet er et profesjonsstudium som gir mange muligheter, både jobbmuligheter og muligheter for etter- og videreutdanning. Behovet for sykepleiere er stort både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland.

Sykepleiere jobber innen alle felt av helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Om dette er noe for deg, så er det bare å søke bachelor i sykepleie!