Lurer du på om du skal søke vernepleie eller sykepleie, men er usikker på hva som passer deg best? Dette er forskjellen.

Både vernepleiere og sykepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, men de hjelper ulike målgrupper i samfunnet. Mens sykepleiere har fokus på sykdom og helsefremming, har vernepleiere fokus på personer med nedsatt funksjon.

Likt og ulikt ved bachelor i sykepleie og bachelor i vernepleie

Under begge studiene lærer man blant annet medikamenthåndtering og medikamentberegning. Men om du skulle velge å studere bachelor i sykepleie vil du få en annen kompetanse enn om du velger en bachelor i vernepleie. Derimot er yrkene komplimentære og kan tilsammen utgjøre et godt tverrfaglig team. Begge yrkene er meget attraktive på arbeidsmarkedet og det stor sjanse for at du får jobb etter studiene.

En annen fellesbetegner er at du får jobbe med noe som er givende og du hjelper mennesker som setter pris på deg. Martin Hagen er andreårs vernepleiestudent og sier han har blitt veldig pusha på som individ. Som sykepleiere, må også vernepleiere lære seg medisinsk kompetanse. 

 – Jeg har vokst av å sette og bli satt sprøyter på under simulering. Jeg har kommet over noen barrierer. I tillegg lærer en seg bedre å kjenne å se problemer i samfunnet fra et annet perspektiv.

Dette lærer du på bachelor i vernepleie

 • Helsefremmenede og forebyggende arbeid
 • Hvordan man behandler sykdom
 • Vernepleie, menneske og samfunn
 • Miljøterapi og funksjonshemming
 • Klinisk helsearbeid
 • Samfunn og helse
 • Profesjon og samfunn
 • Vernepleiefaglig fordypning

Nathali Lysebo og Andrine Wiig studerer bachelor i vernepleie. Grunnen til at Nathalie valgte vernepleiestudier istedenfor sykepleie var at vernepleiestsudiet er mer samfunnsrettet. Hun har selv en samfunnsrettet bakgrunn så for henne ble vernepleiestudiet et riktig valg.  – Vi har nok mer miljøterapetisk utdanning også, mens sykepleiere har mer sykdomsrettet utdanning.

Vernepleiestudentenen Nathalie og Andrine øver seg på å sette sprøyter. Vernepleiestudentene lærer også medikamenthåndtering og medikamentberegning. Her øver de på å sette sprøyter i simuleringssenteret på campus. 

 

Hvor jobber en vernepleier?

Når du blir ferdig utdannet vernepleier kan du jobbe med vanskeligstilte barn i skole og barnehage, i hjemmesykepleien og psykiatrien, for personer med funksjonsnedsettelser som for eksempel downs syndrom, i fengsler eller i NAV. Mulighetene er mange. Og vernepleiere er faktisk den eneste profesjonen der du får både helse- og sosialfaglig kompetanse. Vernepleie har en tverrfaglig tilnærming basert på helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi. Det er dette som gjør det så spennende sier vernepleiestudent Andrine.

Dette lærer du på bachelor i sykepleie

Det er mange egenskaper man må ha som sykepleier. Sykepleiere jobber i alle livsfaser, fra starten av et liv til død. Man må ofte ta tøffe avgjørelser, i sykepleier står det ofte mellom liv og død. Som student er dette noen av emnene du vil gå igjennom. Og alt blir prøvd i praksis.

 • Hvordan sykdom og behandling påvirker pasientenes liv
 • Helse, livsglede, mestring og hverdagsrehabilitering
 • Solid teoretisk kunnskapsbase innen anatomi, fysiologi, farmakologi, sykdomslære, mikrobiologi, psykologi, pedagogikk, etikk, og også ledelse og administrasjon

Synne Poortman er sykepleiestudent og liker den allsidige utdanningen. Hun ønsket å jobbe med mennesker, og har familie som har efaring fra helsevesenet. 

Synne portmann studerer bachelor i vernepleieSynne Poortman (til høyre) synes sykepleieutdanningen er allsidig og spennende

Det mest spennende med studiet er praksisen. Der får du virkelig prøvd ut teorien.

Jeg elsker å jobbe med mennesker og kunne være der for dem igjennom en sykdom.

Det er selvfølgelig krevende når man jobber med alvorlig syke, og det kan være sårbart å jobbe med pasienten og dens pårørende. Når det er sagt så gjør sykepleiere en fantastisk og uunværlig jobb i slike situasjoner. 

Slik er det å være sykepleier

Sykepleiere har mange viktige roller, mener Elin Saga. Det er et tøft yrke og du må stå opp for pasientene hver dag.

Hvor kan sykepleiere jobbe?

Synne mener at sykepleieyrket kan passe for de fleste. Ikke bare for dem som ønsker å bli sykepleier, men også for deg som vil jobbe administrativt i helsesektoren. 

Min drømmejobb er å kunne jobbe i saniteten i forsvaret eller i utlandet. Og det er det store muligheter for

Sykepleiestudiet er et profesjonsstudium som gir mange muligheter, både jobbmuligheter og muligheter for etter- og videreutdanning. Behovet for sykepleiere er stort både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland.

Sykepleiere jobber innen alle felt av helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Så er dette noe for deg, så mener Synne at det bare er å søke sykepleie!