Felles for alle de som nå jobber med idrett, trening, opptrening eller ledelse er at de jobber med mennesker, har en variert arbeidsdag og stortrives i jobbene sine. Les mer om dem her:

Elsker å se utvikling og mestring hos spillerne

Håvard Anianassen fullførte bachelor i idrett, trening og ledelse våren 2024 og jobber nå som trener og spillerutvikler i Stabæk, for gutter 15, 13 og 10. En vanlig arbeidsdag for Håvard starter kl 14 med flere fotballtreninger utover kvelden. Mellom treningsøktene planlegger han nye treninger, analyserer videoklipp og planlegger spillermøter.   

Håvard Ananiassen på treningsfeltet til Stabæk

 Håvard liker aller best å være ute i feltet sammen med spillerne:

 – Det gir en skikkelig godfølelse å se at planer som jeg har lagt blir fulgt opp, og å se en tydelig utvikling og mestring hos spillerne på laget. Det er det aller beste med jobben.

Jobben som fotballtrener fikk Håvard tips om gjennom en studiekamerat på idrettsstudiet i Bø. Joakim Nergård gikk et år før han på studiet og tipset han om jobben i Stabæk. Joakim jobber som trener for jenteakademiet til Stabæk og tar samtidig en næringsmaster for fotballtrenere ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Håvard forteller at det er mye fra idrettsstudiet han får bruk for daglig. Hvis det er noe spesielt han vil trekke fram er det praksisen de har på studiet:

– Vi fikk veldig god oppfølging av forelesere i løpet av praksisen. Teorien falt lettere på plass når vi fikk god faglig veiledning underveis og i tillegg lærte av andre studenters erfaringer. Jeg vil gjerne gi honnør til lærerne Arnstein Sunde og Liv Hemmestad for å følge oss godt opp og vinkle teorien slik at den ble nyttig for oss.

Håvard er også glad for å ha et utvekslingssemester ved Liverpool John Morse University på CV-en, og planlegger selv å ta næringsmasteren i fotball på deltid når de tar opp nye studenter i januar 2025. 

Les mer om bachelor i idrett, trening og ledelse

Tjente 1,6 millioner som personlig trener (PT)

Stian har jobbet fulltid som idrettsfysiolog og PT i ti år. Han har blant annet vært den mest etterspurte personlige treneren i en av Norges største treningssenterkjeder, EVO. Han har også drevet sitt eget PT-gym, et eksklusivt konsept der han trente individuelt med kunder i eget treningsstudio. 

Stian Kovaldseth i treningsstudio

Ved årsskiftet følte Stian at tiden var inne for å utforske noe nytt og større. Nå driver han med produksjon og salg av alt utstyr et treningssenter kan trenge, fra gulv til treningsapparater. I tillegg til dette tar han fortsatt noen oppdrag som personlig trener.  

Stian deler at man kan tjene svært godt som personlig trener:

– På det meste hadde jeg en årsomsetning på 1,6 millioner, men da jobbet jeg veldig mye både med salg av timer og som personlig trener. Nå håper jeg på å oppnå samme inntekstnivå, men med litt mindre arbeidsbelastning. 

Det Stian setter mest pris på med PT-jobben er å jobbe med mennesker med forskjellig bakgrunn, fra kirketjenere til forretningsfolk. Han trives med å bruke sjarm for å skape en positiv atmosfære under treningsøktene. Sjarmen får han også rikelig anledning til å bruke i sin nye rolle som utstyrsprodusent- og selger.

Motiverende å være med å utvikle idretten

Anne Ringdalen er daglig leder for NFF Akershus, (tidligere Akershus fotballkrets). Her har Anne personal- og økonomiansvar og jobber tett med fotballforbundet, idrettskretser og andre markeds- og samarbeidspartnere. Hun har også ansvar for presse- og informasjonsarbeid. 

Anne Ringdalen daglig leder NFF Akershus

Ringdalen startet i NFF Akershus som seniorkonsulent: 

– Jeg hadde praksis her, så det er mye takket være studiet at jeg fikk innpass i denne jobben, sier Anne.

Anne har selv spilt fotball, vært trener og dommer og har alltid hatt lyst til å jobbe innen idrett. Hun stortrives i jobben som daglig leder i kretsen: 

– Det aller beste med jobben er å få være med å påvirke og utvikle idretten. Det motiverer meg virkelig. I tillegg er det fint at jobben er så variert og at jeg treffer mange hyggelig folk, som er opptatt av det samme som meg.

Nå er det Anne som med glede tar imot studenter i praksis, og som synes det er veldig gøy å kunne jobbe sammen med dem og tilrettelegge for læring og videre utvikling i idretten. 

Les mer om bachelor i idrett, trening og ledelse

Idrettslærer: fint å få jobbe med ungdom

Cathrine Jonskaas er lektor 1 i idrettsfag ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Her underviser hun i fag som treningslære, idrett og samfunn, aktivitetslære, breddeidrett, toppidrett og treningsledelse:

– Det er fint å være idrettslærer. Vi blir godt kjent med elevene når vi er sammen både i idrettshall, i klasserom og ute på tur. Da kommer vi nærmere hverandre og skaper gode relasjoner.  

Cathrine setter pris på å få jobbe med unge mennesker. Hun har spilt fotball og kjørt telemark og er glad for å arbeide med noe hun er interessert i, som trening og idrett. Hun setter også pris på at ingen dager er helt like og at avspasering og ferie gir en lang sommer.

Det varierer litt hvor mange undervisningstimer en lærer har på videregående skole. Nå er Cathrine kontaktlærer i tillegg, og antall undervisningstimer er da 17 til 18. 

Cathrine Jonskaas foran Hjalmar Johansen vgs

Cathrine har tatt master i idrettsfag etter bachelorutdanningen, samt praktisk-pedagogisk utdanning som ga henne selve lærerkompetansen. I tillegg har hun også studert historie og religion, og mener det kan være lurt å ha ett annet fag å undervise i i tillegg til idrettsfagene.

Hjelper folk tilbake i skole og jobb

Bjørn-Inge Eek jobber med arbeids- og skolerettet rehabilitering ved Frisk Bris i Bamble. Frisk Bris er en frisklivssentral som gir tilbud til unge og voksne, for å hjelpe dem tilbake i jobb eller skole. 

Bjørn-Inge kan best beskrive sin arbeidsdag som veldig variert. Han jobber med mennesker fra 20 til 65 år, for å hjelpe dem å komme tilbake til skole eller jobb. Dagene kan starte med møter i kommunens team for psykisk helse og avhengighet, fortsette med treningsøkter sammen med forskjellige deltakere og slutte med møter med arbeidsgivere eller NAV:

– På Frisk Bris er vi opptatt av å se alle sider av et menneske i sammenheng, både det fysiske, det psykiske og det sosiale. Ofte er det lettere få gode samtaler med de vi skal hjelpe hvis vi gjør det i en treningsøkt i stedet for på et kontor, påpeker Bjørn-Inge.

Ballspilløkter med Talenthus-deltakere eller golfspill i regi av prosjektet Hekta på Golf kan også inngå i arbeidsuka. Bjørn-Inge leder også «Kursen», i samarbeid med NAVs jobbspesialist. Det er et kurs hvor de samtaler om jobb og skole for at deltakerne skal finne sin retning og riktige kurs videre i livet:

– Noe av det mest givende med jobben er kanskje nettopp det å samarbeide så tett med mennesker og se at det hjelper. Frisk Bris fungerer som et tannhjul mellom alle parter som er involvert i å nå mål som deltakerne selv setter.

Bjørn-Inge Eek foran rollup for Frisk Bris

Bjørn-Inge setter ellers stor pris på at arbeidsdagen er så variert og at han i stor grad kan styre sin egen arbeidsdag. Han startet på bachelor i idrett, trening og ledelse etter mange år i Forsvaret, og synes det gikk helt fint å studere sammen med sine yngre medstudenter.

Les mer om bachelor i idrett, trening og ledelse

Idrettsstudent på fotballbanen

Praksis kobler idrettsstudentene til arbeidslivet

Bachelorgraden i idrett, trening og ledelse gir studentene relevant arbeidserfaring og verdifulle kontakter.