info
Idrettsstudent i praksis

Bachelor i idrett, trening og ledelse

Vil du jobbe med idrett? Vi lærer deg hvordan du kan lede, tilrettelegge og evaluere for idrett, og samtidig spre idrettsglede i samfunnet.

Velg hvordan du vil studere

Du har mulighet til å ta bacheloren som ordinært løp eller søke deg direkte over til andreåret dersom du oppfyller kriteriene.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2024
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor velge idrett, trening og ledelse?

Med en bachelor i idrett, trening og ledelse kan du være med på å fremme det sunne og aktive liv i befolkningen, skape glede, spenning, utfordring og mestring blant mennesker, og oppleve felleskap og tilhørighet gjennom bevegelse.

Fem gode grunner til å velge idrett, trening og ledelse:

 1. Du får brukt din interesse for trening i en utdannelse som når du er ferdig gir en aktiv og varierende jobbhverdag.
 2. Du møter internasjonalt anerkjente forelesere som tilbyr variert undervisning, vektlegger godt og trygt læringsmiljø, og gir tett oppfølging og veiledning.
 3. Bø har blitt kåret til Norges beste studentby – og vi har gåavstand til alt! 
 4. Du får relevant arbeidspraksis, og fra dag én fokuserer vi på det som kommer til å møte deg i arbeidslivet.
 5. Du har mulighet til å dra på utveksling i utlandet. Vi har gode avtaler enten du vil studere i Europa, USA eller Australia.

 

Hva slags jobb får du?

En bachelor i idrett, trening og ledelse gir deg mulighet til å få en jobb hvor trening og fysisk aktivitet står i sentrum. Våre tidligere studenter arbeider nå med relevante jobber innenfor både offentlig, frivillig og privat sektor, med alt fra organisert trening til rehabilitering og fitness. Noen yrker du kan få etter utdanning er:

 • Trener
  • i idrettslag
  • trener eller fagansatt på skoler med idrettslinjer
 • Personlig trener
 • Idrettspedagog
  • i rehabiliteringsinstitusjoner
  • i frisklivssentraler
  • i psykiatri og rusinstitusjoner
  • i skoler og barnehager
  • Veileder i arbeids- og inkluderingsbedrifter
 • Idrettskonsulent
  • i Norges idrettsforbund og en rekke i særforbund og kretser (f.eks. Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund)
  • i idrettslag og organisasjoner
  • i fylke og kommune
  •  i frivillige organisasjoner, reiselivsnæring og kultursektoren, lokalt, regionalt og nasjonalt

Kontakt med arbeidslivet

Utdanningen i idrett, trening og ledelse er tett knyttet til nærings– og organisasjonslivet. Vi er opptatt av at du skal få mulighet til å prøve ut det du lærer i en relevant arbeidssammenheng gjennom hele studiet. Det tredje året skal du også gjennom et lengre internship i lag, organisasjon, institusjon eller bedrift.

Vi har et stort praksisnettverk opparbeidet gjennom mange år, som du vil kunne nyte godt av som student og når du skal søke jobb. I løpet av studietiden vil du få tett kontakt med organisasjoner, bedrifter og næringsliv, både regionalt og nasjonalt, som er relevante for nettopp ditt interessefelt og for din arbeidsfremtid.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.

Idrettsstudent på fotballbanen

Praksis kobler idrettsstudentene til arbeidslivet

Bachelorgraden i idrett, trening og ledelse gir studentene relevant arbeidserfaring og verdifulle kontakter.

Dette lærer du

Vi lærer deg det du trenger for å kunne gå inn i jobber hvor trening og fysisk aktivitet er viktig, eller for å gå videre med en masterutdanning. Mange av underviserne våre er anerkjente forskere som tar med seg ny kunnskap fra forskningen rett inn i klasserommet. Som en del av utdannelsen vil du også kunne få mulighet til å være med i instituttets forskningsprosjekter.

Bachelorutdanning kombinerer teoretisk fordyping med praktiske aktiviteter. Vi gir deg kunnskap for å lede og tilrettelegge tiltak, grupper og prosesser innenfor et mangfold av ulike bevegelsesaktiviteter. Bachelor i idrett, trening og ledelse gir kompetanse i:

 • idrettspedagogikk
 • idrettsfysiologi
 • idrettssosiologi
 • trening
 • rehabilitering
 • idrettsledelse

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til master i kroppsøving, idrett og friluftsliv som igjen kvalifiserer for opptak på våre ph.d.-utdanninger i kulturstudierøkologi, pedagogiske ressurser og læreprosesser eller personorientert helsearbeid alt etter faglig innretning på mastergradsstudiet.

Undervisningen foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive og inkluderende studentliv.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Idrett, trening og ledelse (idrettsvitenskap) i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.