Eva Maria Støa

Førsteamanuensis/Programansvarlig
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-225)

Kompetanse

Prestasjons- og bevegelsesfysiologi

Klinisk treningsfysiologi, Trening som medisin

Fysisk aktivitet og Helse

Treningslære

Leder av undergruppen Clinical Exercise Physiology i forskergruppen HELP (Health and Exercise in a Lifetime Perspective), USN. 

Tittel på PhD-avhandling: The effect of training intensity, age and diet on aerobic capacity and metabolic risk factors: testing procedures and training interventions.

Publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner (nivå1 & 2)

Støren Ø, Helgerud J, Johansen JM, Gjerløw LE, Aamlid A, Støa EM. Aerobic and Anaerobic Speed Predicts 800-m Running Performance in Young Recreational Runners. Front Physiol. 2021 May 21;12:672141. doi: 10.3389/fphys.2021.672141. eCollection 2021.

Kittilsen HT, Goleva-Fjellet S, Ingegerdsson Freberg B, Nicolaisen I, Støa EM, Bratland-Sanda S, Helgerud J, Wang E, Sæbø M, Støren Ø. Responses to maximal strength training in different age and gender groups. Front Physiol. 2021 Jan.

Bratland-Sanda S, Giulianotti R, Støa EM, Langseth T, Rosenbaum S.Front Sports Act Living. Editorial: Sports and Active Living During the Covid-19 Pandemic. 2021 Jul 2;3:714986. doi: 10.3389/fspor.2021.714986. eCollection 2021.

Støa EM, Helgerud J, Rønnestad BR, Hansen J, Ellefsen S, Støren Ø. Factors Influencing Running Velocity at Lactate Threshold in Male and Female Runners at Different Levels of Performance. Front Physiol. 2020 Nov 4;11:585267. doi: 10.3389/fphys.2020.585267. eCollection 2020.

Bottolfs M, Støa EM, Reinboth MS, Svendsen MV, Schmidt SK, Oellingrath I, BratlandSanda S. Resilience and lifestyle-related factors as predictors for health-related quality of life among early adolescents: across-sectional study. J Int Med Res , 48 (2), 300060520903656 Feb 2020

Støa EM, Meling S, Nyhus LK, Strømstad G, Mangerud KM, Bratland-Sanda S, Helgerud J, Støren Ø. High-intensive aerobic interval training improves aerobic fitness and HbA1c among persons diagnosed with type 2 diabetes. Eur J Appl Physiol 2017 117(3):455-67.

Støren Ø, Helgerud J, Sæbø M, Støa EM, Bratland-Sanda S, Undhjem RJ, Hoff J, Wang E. The Impact of Age on the VO2max Response to High-Intensity Interval Training. Med Sci Sport Exerc 2017 49(1):78-85.

Støa EM, Støren Ø. Response to comments on "High-intensity aerobic interval training improves aerobic fitness and HbA1c among persons diagnosed with type 2 diabetes".Eur J Appl Physiol. 2017 Jul;117(7):1521. doi: 10.1007/s00421-017-3633-x. Epub 2017 May 15.

Støa EM, Nyhus LK, Børresen SC, Nygaard C, Hovet ÅM, Bratland-Sanda S, Helgerud J, Støren Ø. Day to day variability in fat oxidation, and the effect after only one day of change in diet composition. Appl Physiol Nutr Metab. 2016 41:1-8.

Støa EM, Støren O, Enoksen E, Ingjer F. Percent Utilization of VO2max at 5-km Competition Velocity Does Not Determine Time Performance at 5 km Among Elite Distance Runners. J Strength Cond Res. 2010 Apr 9.

Støren, Øyvind Ulevåg, Kåre; Larsen, Morten Herum; Støa, Eva Maria; Helgerud, Jan.
Physiological Determinants of the Cycling Time Trial. Journal of Strength and Conditioning Research 2013 ; Volum 27.

Støren O, Helgerud J, Støa EM, Hoff J. Maximal strenght training improves running economy in distance runners. Med Sci Sports Exerc. 2008 Jun;40(6):1087-92. doi: 10.1249/MSS.0b013e318168da2f.

 

Andre publikasjoner (Ikke-fagfellevurderte, populærvitenskapelige, rapporter o.l): 

Støa, Eva Maria. (2018). Høy-intensiv aerob intervalltrening reduserer blodsukkeret og er en effektiv treningsform i alle aldersgrupper. Fysioterapeuten 6/2018.

Bratland-Sanda, Solfrid; Bottolfs, Marthe; Schmidt, Sabrina Krogh; Reinboth, Michael Sæther; Støa, Eva Maria; Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel. Hver fjerde 8. klassing har søvnproblemer. Pan. Harvest Publishing 2020. USN STHF

Bratland-Sanda, Solfrid; Støa, Eva Maria. Liv og røre i Kragerø: sluttrapport.. Skien: Telemark Fylkeskommune 2018 22 s. USN

Anderssen, Sigmund A.; Hansen, Bjørge Herman; Kolle, Elin; Steene-Johannessen, Jostein; Børsheim, Elisabeth; Holme, Ingar; Beldo, Sigurd; Dillern, Thomas; Solbraa, Ane Kristiansen; Dyrstad, Sindre; Lohne-Seiler, Hilde; Støa, Eva Maria; Lorentzen, Catherine A. N.; Jakobsen, Jon Egil. Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge : resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet 2009 (ISBN 978-82-8081-187-5) ;Volum 2009.105 s. Sosial- og helsedirektoratet: Rapport(IS-1754). HVL NORD UiT HINN USN NIH OUS UIA UIS

Støa EM, Bratland-Sanda S, Støren Ø, Meling S. (2018). Høy-intensiv aerob intervalltrening reduserer HbA1c blant personer med diabetes type 2. Best Practice, Diabetes/hjerte-karsykdommer 27/2018.

Fjørtoft, Ingunn; Kjønniksen, Lise; Støa, Eva Maria. Barn - unge og fysisk aktivitet : operasjonalisering av anbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge i alderen 0-18 år. Notodden: Universitetet i Sørøst-Norge 2018 (ISBN 978-82-7860-345-1) 69 s. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(12). USN

Støa, Eva Maria. (2018). Hard intervalltrening er bra for de med diabetes type 2, Lev med diabetes.no. https://levmeddiabetes.no/2017/10/kjor-intervall/

Støa, Eva Maria. (2017). 4x4-intervaller senker hjerte- og karrisiko ved diabetes 2, Unikard.no. http://unikard.org/4x4-intervaller-senker-hjerte-karrisiko-diabetes-2-uke-5/

Støa, Eva Maria. (2017). Hard intervalltrening er bra for diabetikere, Forskning.no. https://www.forskning.no/diabetes-partner-trening/hard-intervalltrening-er-bra-for-diabetikere/344546

Konferanser: 

Støren, Øyvind; Rønnestad, Bent; Støa, Eva Maria; Hansen, Joar; Ellefsen, Stian; Ingjer, Frank; Helgerud, Jan. Running velocity at lactate threshold: determining factors and relationships in well-trained and elite runners.. Annual Congress of the European College of Sports Science; 2019-07-03 - 2019-07-06.

Abstract, ACSM (American College of Sports Medicine). (2017, Denver); Eva Maria Støa, Sondre Meling, Lill-Katrin Nyhus, Jan Helgerud, Solfrid Bratland-Sanda, Øyvind Støren. VO2max and HbA1c 3 months after participating in high-intensity aerobic interval training among persons with type 2 diabetes.

Abstract med muntlig presentasjon, ECSS (European College of Sports Science). (2016, Wien). Eva Maria Støa, Sondre Meling, Lill Katrin Nyhus, Glenn Strømstad, Karl Magnus Mangerud, Jan Helgerud, Solfrid Bratland-Sanda, Øyvind Støren. Reduced HbA1c after 12 weeks of high-intensive aerobic interval training among type 2 diabetics.

Abstract, ACSM (2012, San Francisco); Eva Maria Støa, Solfrid Bratland-Sanda. Changes in physical fitness and body composition during inpatient treatment of longstanding eating disorders.

Støa, Eva Maria; Bratland-Sanda, Solfrid. Changes In Physical Fitness And Body Composition During Inpatient Treatment Of Longstanding Eating Disorders. Medicine & Science in Sports & Exercise 2012 ;Volum 44. Suppl. 2 s. 297-298

Abstract med muntlig presentasjon, ECSS. (2011, Liverpool); Eva Maria Støa, Jan Helgerud, Birger Svela, Erik Storli, Hans T. Kittilsen, Knut Erikssen, Øyvind Støren. Fat oxidation responses to high-intensity aerobic exercise in adults.

Støa, Eva Maria; Støren, Øyvind; Enoksen, Eystein; Ingjer, Frank. The effect of VO2max persent utilization at 5 km competition among elite ditance runners. European College of Sports Science (ECSS) ; 14; 2009-06-24 - 2009-06-27

Edvardsen, Elisabeth; Dyrstad, Sindre; Weydahl, Andi; Støa, Eva Maria; Sætereie, Vidar; Mamen, Asgeir; Pedersen, Francisca; Anderssen, Sigmund A. Maksimalt oksygenopptak hos voksne og eldre i Norge. Idrettsmedisinsk Høstkongress; 2010-11-04 - 2010-11-07. HVL HINN USN NIH UiT UIS

Seiler, Hilde Lohne; Hansen, Bjørge Hermann; Kolle, Elin; Støa, Eva Maria; Lorenzen, C; Anderssen, Sigmund A..Objectively assessed levels of physical activity in a population of older adults (65-85 y). ACSM 58th Annual Meeting; 2011-05-31 - 2011-06-04. USN NIH UIA