Veronica Samnøy studerer master i samfunn og helse – studieretning funksjonshemming og samhandling. Hun er utdannet fysioterapeut og sier at hun nå får et mer åpent helsefokus ved å ta denne masteren.

Hvorfor tar master i samfunn og helse?

USNs master i samfunn og helse tilbyr fire studieretninger, der funksjonshemming og samhandling er en av studieretningene.

Studieretning funksjonshemming og samhandling

USN tilbyr denne studieretningen fordi vi ser at mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv, sier vår instituttleder Ramona Lorentzen.

Det viser seg at de fleste som ønsker å jobbe og som har en funksjonsnedsettelse ikke får denne muligheten. Veldig mange som har nedsatt funksjonsevne ønsker å jobbe, men møter utfordringer fra skeptiske arbeidsgivere og arbeidssteder som ikke har tilrettelagt for funksjonsnedsettelser, som rullestolbrukere for å ta et eksempel. Med denne tverrfaglige masteren lærer man fremgangsmåter man kan ta i bruk for å bidra til likeverdig deltakelse i samfunnet. 

En master med stort fokus på tverrfaglighet

Nye måter å samhandle på kan fremme likeverdighet og redusere funksjonshemming. Derfor passer denne masteren, studieretning funksjonshemming og samhandling, for flere yrkesgrupper.

For Veronica er noe av det mest positive med studiet at hun har medstudenter med ulik bakgrunn. Hun studerer blant annet sammen med vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere, pedagoger og spesialpedagoger, noe som gjør studiehverdagen enda mer interessant. 

Fysioterapeut Veronica studerer master i samfunn og helse

– Det er så mange ulike yrkesgrupper som møtes. De som jobber som pedagoger i skole og barnehage lærer hvordan man kan hjelpe disse barna og samhandle enda bedre med dem, mens jeg lærer hvordan jeg kan ta i bruk helseperspektivet i min jobb som fysioterapeut. Det skaper perspektiv ved å studere og samarbeide på denne måten.

Det er en styrke for studiet at det er et stort spenn i bakgrunnen for studentene, hvilket gir gode tverrfaglige diskusjoner.

Hun møter studenter fra studieretningen sin, men har også forelesninger med andre studenter som tar andre studieretninger innen master i samfunn og helse.

Utvidet horisont

Fysioterapeuter forbindes nok ofte med opptrening etter skade eller tapt funksjon. Det derfor Veronica ønsket å ta denne masteren, slik at hun få et mer helhetsfokus på begrepet funksionsnedsettelse og tverrfaglig samarbeid.

Masteren i samfunn og helse har hjulpet meg til å åpne opp og utvide horisonten.

Gjennom masterutdanningen lærer Veronica å se helheten av samfunnets og individets utfordringer relatert til funksjonsnedsettelser, mens andre studenter er mer fokusert på samhandlingen. 

– Det er et bredt spekter av temaer innenfor samfunn og helse som blir belyst, og man blir oppmuntret til å følge sine interesser.

Svært engasjerte og dyktige forelesere

Studiet har svært engasjerte forelesere og disse besitter mye kompetanse innenfor hvert av sine felt, som til sammen gir et stort kompetansenettverk for oss som studenter å benytte oss av. Forelesningene åpner for og motiverer til studentaktivitet, og det er et fokus fra foreleserne at vi skal få diskutere og sparre med hverandre innenfor de ulike temaene.

Studiet drives av veldig engasjerte og dyktige fagfolk, noe som gjør henne motivert til hver forelesning. 

Åpner opp for nye muligheter

Med en master så åpner det seg opp nye muligheter for Veronica. Ikke bare har hun selv fått mye ny kunnskap og utvidet horisonten, men hun blir også mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Hun har sett at flere stillingsannonser etterspør tverrfaglig samarbeid. Dette får man med denne masteren, sier hun. Og hun er ikke i tvil om at hun blir en enda bedre fysioterapeut med alt hun lærer i løpet av tiden som masterstudent. 

5 grunner til hvorfor vernepleiere bør ta en master

Vernepleier og vurderer master? Her er grunnene til hvorfor en master er nyttig for deg.

Med jobb ved siden av så er det en stor fordel at studiets innhold relateres til jobben. Hun tar med seg mye lærdom inn i yrket som fysioterapeut og tilbake. Det gjør det lett å kombinere jobb og studier.

Hvem passer studiet for?

Er du fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, pedagog, vernepleier eller barnevernspedagog eller ønsker å lære mer om samfunn og helse? Da er dette masteren for deg, mener Veronica. Man lærer seg å se samfunnsutfordringene på en helt annen måte og lærer å samarbeide med studenter og kollegaer som har et annet yrke en deg selv. Det er absolutt å anbefale.