info
Illustrasjonsbilde

Funksjonshemming og samhandling

Drammen, Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. I dette studiet vil du lære om fremgangsmåter man kan ta i bruk for å bidra til dette.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen, Porsgrunn og Vestfold
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Funksjonshemming og samhandling
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 5120
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Studieretningen i funksjonshemming og samhandling

Er du vernepleier eller ønsker du å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser slik at de får likeverdig deltakelse i samfunnet?

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnslivet – med utgangspunkt i egne forutsetninger, interesser og behov. Uavhengig av om funksjonsnedsettelsen er varig eller forbigående, medfødt eller ervervet, eller påvirker fysisk, psykisk eller sosial fungering, har mennesker ressurser de kan ta i bruk til det beste for egen og andres del. 

Studieretningen funksjonshemming og samhandling legger vekt på at det er mange fremgangsmåter som kan bidra til likeverdig deltakelse. Disse fremgangsmåtene kan stå i motsetning til hverandre og skape spenninger som er vanskelig å se konsekvensene av. Ved å legge mer vekt på funksjonsevne, uavhengig av diagnose, kan du bidra til høyere selvstendighet for den enkelte, men også til dårligere utgangspunkt for å gjøre felles sak med andre på politiske nivå.

Samhandling er et begrep som viser til betydningen av å kombinere innsatser for å skape ressurser og muliggjøre deltakelse på alle nivåer. Det som skjer i en sammenheng (for eksempel på skolen, i arbeidslivet, i nærmiljøet, eller i kultur- og fritidsaktiviteter) påvirkes av hva som skjer i andre sammenhenger. Som for eksempel i kommunale tjenester). Formålet med samhandling er både å koordinere innsats, og å bidra til utvikling og god bruk av ressurser. Likeverdig deltakelse forutsetter at samhandling vurderes i lys av medborgerskap og sosial innovasjon.

Studiet kan gjennomføres både på deltid og heltid. Dersom du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

En vernepleier som jobber med en funksjonshemmet

Hvorfor master i samfunn og helse?

Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, er det et stort behov for tverrfaglig kompetanse til å fremme de kvalitetene ved samfunnet og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

 • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
 • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
 • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
 • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
 • Blir vi mer ensomme i en global verden?
 • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene kan tilsynelatende gi entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer bare i noen sammenhenger, men ikke i alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidslivet og samfunnslivet.

Student som studerer master i samfunn og helse

Master i samfunn og helse utvider horisonten!

Fysioterapeut Veronica tar en master i samfunn og helse, en master som som åpner opp og utvider hennes horisont som helsearbeider!

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. 

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Flere av våre tilsvarende studietilbud