Kildal har omfattende erfaring med beredskapsarbeid. Han har jobbet over 20 år i Forsvaret, også i Afghanistan. Under korona-pandemien ledet han operativ pandemi-arbeidsgruppe i Bærum kommune. Det var denne gruppen som etablerte et system rundt test-stasjoner, smittesporing, vaksinering og oppfølging av skoler og barnehager i kommunen.

Nå er Kildal seksjonssjef for operativ beredskap i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Han er også initiativtaker til Stabsarbeid i kriser, en ny deltids videreutdanning fra USN Handelshøyskolen, som tilbys våren 2023.

Selv har Kildal de siste årene tatt modulene Det uforutsette og beredskap, Øvelser i kriseberedskap og Samvirke og beredskap. De to første tok han midt under pandemien, ved siden av oppfølging av blant annet skoler, barnehager og andre kommunale instanser i Bærum kommune.

– Jeg hadde mye erfaring, men ingen sivile studiepoeng som kunne dokumentere det jeg hadde kunnskap om. Jeg fant at USN var det universitetet som leverte best på det jeg ville ha, og på en måte som gjorde at jeg kunne få det til.

Trenger grunnleggende forståelse

Kildal sier kombinasjonen av nettundervisning og fysisk oppmøte gjorde det mulig for ham å ta videreutdanning innen beredskap. Som leder har han også sendt flere ansatte til de samme videreutdanningene. Han mener det er viktig å forstå hva beredskap faktisk handler om.

– De som skal jobbe med kriser og beredskap må ha en grunnleggende forståelse, og den må gå litt dypere enn det som ofte tas inn i de masterutdanningene som mange har. Det synes jeg disse modulene gjør. De er veldig konkrete og gir en direkte effekt.

Anders Kildal fikk god kontakt med USNs fagmiljø innen beredskap, og holdt kontakten ved like etter at han var ferdig med de tre modulene. Ved starten av Ukraina-krigen etablerte Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stab.

Oppgaven deres var å håndtere krisen og understøtte Kriseutvalget for atomberedskap og den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen.

Tok initiativ til videreutdanning i stabsarbeid

– Direktoratet har et bra planverk og et godt system rundt det å sette stab, men anledningen fikk meg til å tenke på at det ikke er noen selvfølge. Mange organisasjoner har i sitt planverk å sette stab, uten at de som jobber der nødvendigvis vet hva det innebærer å sitte i en krisestab.

Kildal kontaktet derfor USN Handelshøyskolen og foreslo en egen modul rettet mot arbeid i krisestab. Han sendte over forskjellige typer materiell bygget på hans egen erfaring, ikke minst fra stabsarbeidet i direktoratet, og bidro med ideer til hvordan et slikt studium kunne bygges opp.

– Det er viktig å forstå hvordan en krisestab er satt sammen, hvorfor den er sammensatt slik, hva staben faktisk skal gjøre og hvilke funksjoner du trenger, sier Kildal. Våren 2023 tilbys Stabsarbeid i kriser på deltid. Studiet er åpent for søking nå, og Kildal har tilbudt seg å være gjesteforeleser og bidra med sine erfaringer.

Krisestab i arbeid - illustrasjonsfoto

Forbered deg på stabsarbeid i kriser

– Å sitte i krisestab er krevende, sier Jarle Løwe Sørensen, førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering.

Bruker etter- og videreutdanning som verktøy

Flere bedrifter og organisasjoner er allerede i gang med å tilpasse seg en ny situasjon, og bruker etter- og videreutdanning som verktøy

Leder for etter- og videreutdanning ved USN Handelshøyskolen Inger Lise Nes forteller om et økende behov for kurs.

– Vi tilbyr derfor etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset behovene til kundene. Det betyr både skreddersydd faginnhold og et format med korte, fleksible kurs tilpasset deltakere i full jobb.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om økonomiutdanningene. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på