Helikopter og ambulanse Norge

Øvelser i kriseberedskap

Øvelser er en viktig del av norsk kriseberedskap. Å forberede dine medarbeidere på kritiske hendelser er viktig i alle virksomheter. Er din virksomhet forberedt?

Velg undervisningsmetode

Studiet veksler mellom nettundervisning, som samlingsbasert studium ved campus Vestfold eller Torpomoen i Hallingdal. For studiet ved Torpomoen prioriteres søkere fra Hallingdalsregionen.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Nettbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Hallingdal
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Hvem passer studiet for?

Studiet er for ledere og ansatte i virksomheter som trenger kunnskap om hvordan utvikle, og lede øvelser i kriseberedskap. Ønsker du som leder, ansatt eller privatperson å få kunnskap om øvelser i kriseberedskap - vil dette studiet passe for deg. 

Studiet er også tilpasset de som kunne tenke seg en fremtidig lederposisjon i en virksomhet, eller som er interessert i fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvorfor studere øvelser i kriseberedskap?

Øvelser er en viktig del av norsk kriseberedskap. De forekommer i offentlige, private og frivillige organisasjoner. Kunnskapen om øvelser og deres effekter er basert på erfaring, og grunnlagt på lange tradisjoner og etablerte oppfatninger om hva som er en bra og fremgangsrik øvelse. Forskningen på området er relativt begrenset, men det råder en sterkt tiltro til øvelser og den effekten de har når det gjelder å forberede kriseberedskap.

Dette lærer du i studiet

I dette studiet presenteres studentene for:

  • Grunnleggende begreper innen øvelser i kriseberedskap
  • Hvilke øvelser som eksisterer innenfor kriseberedskap
  • Kriseøvelsers røtter  
  • Å kunne identifisere øvelser som bidrar til læring og nytte
  • Studiet vil prøve ut ulike øvelseslogikker i praktiske moment

Faglærere og studenter diskuterer elementene i dialog og i grupper.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse.