Kriseledelse

Stabsarbeid i kriser

Er staben din beredt til å møte nye og ukjente utfordringer når krisen inntreffer? Å sitte i stab er en krevende øvelse. Med denne videreutdanningen blir du bedre rustet til å møte en ny krise.

Velg mellom

Studiet veksler mellom nettstudium og Torpomoen i Hallingdal. For studiet ved Torpomoen prioriteres søkere fra Hallingdalsregionen.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nettbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Hallingdal
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Hvem passer stabsarbeid i kriser for?

Denne nettstudiet passer for flere målgrupper:

  • Sitter du i en stabsfunksjon og ønsker faglig påfyll?
  • Ønsker du deg en fremtidig lederposisjon der stabsarbeid inngår?
  • Er du nyutdannet og har en generell interesse for krisehåndtering og beredskap?

Videreutdanningen passer for ansatte i offentlig, privat og frivillig sektor.

Lær mer om beredskapsarbeid i stab

Å lede og sitte i staber en krevende øvelse. Beslutninger må ofte tas raskt og på usikkert grunnlag, stabsmedarbeidere må fylle flere og tidvis ukjente funksjoner og det må sørges for god informasjonsflyt, koordinering og kontinuitet i arbeidet.

I denne utdanningen pesenteres du for styrker og utfordringer knyttet til stabsarbeid. Vi analyserer ulike organiseringsformer, teknikker for ledelse og teamutvikling, og vi ser på hvordan vi kan styrke staben ved eskalerende hendelser med behov for flere samarbeidspartnere.

Fokusområder:

  • Temaer, teorier og problemstillinger knyttet til stabsarbeid som arbeidsform.
  • Den norske beredskapsmodellen.
  • Risiko, risikoforståelse og risikoanalyser.
  • Styrker og utfordringer knyttet til stabsarbeid, teamutvikling og ledelse.
  • Utvikling og styrking av stab ved eskalerende hendelser og flere samarbeidspartnere.
  • Forbedring av samvirke internt og eksternt.

Videre utdanningsmuligheter

keyboard_backspace Studiet kan inngå som valgemne i årstudium i ledelse.