Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Årsstudium i ledelse

Drammen, Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Sett sammen ditt eget studieprogram på bachelornivå. Du velger blant flere emner med en klar kobling til arbeidslivet og praktisk utøvelse av lederrollen.

 • Søknadsfrist: Se de enkelte emnene

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen, Porsgrunn og Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Løpende opptak
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Kostnader: Se hvert enkelt emne. Det gis 50% rabatt på det siste emnet i årsstudiet, forutsatt at alle disse tas gjennom studiets portefølje. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Se de enkelte emnene
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor årsstudium i ledelse?

Økt krav til effektivitet og omstilling gjelder ikke bare innenfor områder som økonomi og personalforvaltning, men også innenfor generell ledelse. Mellomlederrollen har blitt stadig mer krevende og stiller krav til en stor bredde i kompetanse. Det kreves dyktighet i forståelsen av rammebetingelser og det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet. Samtidig må ledere ha stor innsikt i menneskelige prosesser og relasjoner når det gjelder arbeidsmiljø, organisering og endring. Det forventes at medarbeidernes prestasjoner og kompetanse blir fulgt tett opp via motivasjon og coaching.

I sin innholdsmessige sammensetning går studiet inn i ledelsesfeltet fra ulike tematiske perspektiver, hvor deltakerne selv kan velge hvilke kurs og perspektiver som samlet sett bidrar til at de kan utøve sin yrkesfunksjon på en bedre måte.

Slik er studiet bygget opp

Årsstudium i ledelse består av 60 studiepoeng:

 • 30 studiepoeng er obligatoriske emner, og
 • 30 studiepoeng er valgfrie emner innen ledelse.

De ulike emnene kan tas i den rekkefølgen du selv ønsker. Om du vil ta flere emner samtidig, eller om du vil ha pause i mellom, velger du selv avhengig av din egen kapasitet.

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

Du må velge minimum 30 studiepoeng her.

Har du tatt noen av emnene eller tilsvarende emner fra før kan du søke om å få dem med i  årsstudiet.

Du kan også søke opptak til enkeltemner uten å sette det sammen til et årsstudium i ledelse. Emner fra fra årsstudiet i ledelse kan søkes innpasset i ordinære studieprogrammer ved USN.

Det gis 50 % rabatt på det siste emnet du velger for å fullføre årsstudium i ledelse. Forutsetning for rabatt er at alle emnene er tatt fra ovennevnte portefølje ved USN.

Slik søker du

Du må selv «samle» emner som hører innunder årsstudiet. Når du søker opptak til det avsluttende emnet, som til sammen vil gi deg 60 studiepoeng, gir du beskjed til studieveileder. De ulike emnene du har samlet blir da registrert som et årsstudium.

Søknadsfristen er inntil tre uker før oppstart for hvert enkelt emne. Hvert emne søkes enkeltvis via emnelisten over. Kvalifiserte søkere tas opp uten rangering til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + minimum 2 års arbeidserfaring (dokumenteres med arbeidsattester).

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan Realkompetanse vurderes.

Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.