Jus i offentlig sektor

Drammen - Deltid

Vi gir deg en oversikt over sentrale juridiske rammer for saksbehandling og hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. Du får også en innføring i juridisk metode, arbeidsrett, opplæringsloven og lov om offentlige anskaffelser.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 25.500,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger våren 2024

Dette emnet har overlapp med emnet Forvaltningsrett, 7,5 stp. Om du velger å ta begge emner vil du kun få godskrevet 7,5 stp av Jus i offentlig inn i Årsstudium i ledelse.

Studiet har fire undervisningssamlinger à to dager, til sammen åtte undervisningsdager. 

 • Torsdag 8. og fredag 9. februar kl. 0900-1600
 • Tirsdag 12. og onsdag 13. mars kl. 0900-1500
 • Tirsdag 9. og onsdag 10. april kl. 0900-1600
 • Tirsdag 7. og onsdag 8. mai kl. 0900-1600

Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over tre dager 31. mai - 3. juni.

Hvorfor studere jus i offentlig sektor?

Studiet skal gi en grunnleggende forståelse for forvaltningsrett og generelle saksbehandlingsprinsipper. Deltakerne skal få en forståelse for hvordan reglene i de ulike juridiske disipliner emnet består av, kan brukes i praksis. Studiet passer for ansatte i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

Dette lærer du 

Studiet er delt inn i følgende temaer innenfor rammen av 15 studiepoeng:

 • Innføring i forvaltningsrett
 • Innføring i arbeidsrett (arbeidsmiljøloven)
 • Innføring i opplæringsloven
 • Innføring i lov om offentlige anskaffelser
 • Juridisk metode

Undervisningen og øvelsene i studiet vil konsentreres rundt disse punktene og utdypes nærmere i emneplanen. Studiet er laget for administrativt og merkantilt ansatte, primært i kommunal og fylkeskommunal sektor, men er også aktuelt innen privat sektor.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan Realkompetanse vurderes.

Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.