Videreutdanning i jus og samfunnsfag

Kan du tenke deg å lære mer om arbeidsrett, menneskerettigheter eller velferdssamfunnets utfordringer? Vi har følgende videreutdanninger innen jus og samfunnsfag.