Realkompetanse til grunnstudier

Mangler du generell studiekompetanse? Du kan bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars.

Hvem kan søke på grunnlag av realkompetanse?

Du kan søke på grunnlag av realkompetanse dersom du

 • er over 25 år
 • har minst fem års relevant praksis til studiet du vil søke på
 • dekker de faglige kravene til studiet

Dersom du har generell studiekompetanse, kan du ikke søke på grunnlag av realkompetanse.

Kravet til relevant praksis kan dekkes med for eksempel

 • yrkespraksis
 • ubetalt arbeid
 • organisasjonsarbeid
 • utdanning

Praksisen må være relevant til studiet du søker på. Søker du eksempelvis helsefaglig utdanning, må praksisen din være innenfor helsesektoren. Har du jobbet deltid, vil vi omregne dette til fulltid. Du må ha minst fem år på fulltid totalt. Inntil to år av praksiskravet kan dekkes med relevant utdanning.

I tillegg til relevant praksis, må du ha norsk og engelsk på minst videregående skoles nivå. Kravet kan dekkes med fagene både fra studiespesialiserende og yrkesfaglige retninger. Nordiske språk er likestilt med norsk.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dekke kravene til norsk og engelsk som er beskrevet i forskrift om opptak til høgare utdanning §2-2 (pt. 2 og 7).

Mange studier har faglige tilleggskrav som du også må dekke. En oversikt over fagkravene finner du i denne tabellen.

Du kan ikke søke med realkompetanse til ledige studieplasser.

Hva må du dokumentere?

Du må dekke fag- og praksiskravene:

 • Fagkravene (norsk, engelsk og eventuelle tilleggskrav)
  • videregående skole (kompetansebevis eller vitnemål)
 • Relevant praksis (minst fem års praksis fulltid)
  • arbeidspraksis, som dokumenteres med attest fra arbeidsgiver, hvor start- og sluttdato og stillingsprosent/timeantall er spesifisert
  • dokumentasjon fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgavene dine. Du trenger normalt ikke dette dersom du søker barnehagelærerutdanning
  • læretid (lærekontrakt og fagbrev)
  • fagskole
  • relevante verv, for eksempel innen politikk, idrett eller annet, hvor start- og sluttdato og stillingsprosent/timeantall er spesifisert

Du kan laste opp annen dokumentasjon dersom det er relevant.

Hvordan blir du vurdert?

Alle kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass på studier hvor det ikke er konkurranse. Du må dekke kravene om fag og praksis for å bli kvalifisert.

På studier med flere søkere enn vi har studieplasser, må du konkurrere om plass. Du som søker på grunnlag av realkompetanse får en individuell nivåvurdering. I vurderingen legger vi vekt på:

 • Fagkravene (karakterer og størrelsen på faget)
 • Relevant praksis (antall måneder/år og relevans)
 • Relevant fagbrev
 • Relevant utdanning (videregående skole, fagskole og lignende)
 • Annen særlig relevant dokumentasjon
Kom du på venteliste?

Du som har søkt på grunnlag av realkompetanse, får ikke noen poengsum. I stedet får du en individuell nivåvurdering. Du vil derfor se i søknaden din at du har kommet på venteliste, men du får ikke noen nummerert ventelisteplass. Hvis du når opp i konkurransen og får plass, vil du få varsel om det.